Świadczenie usługi udostępnienia komponentu (oprogramowania) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego

UWAGA: zmiana Opisu Przedmiotu Zamówienia i zmiana terminu składania oferty! Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi udostępnienia komponentu (oprogramowania) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego po stronie klienta na potrzeby systemu teleinformatycznego CEIDG, systemu CEIDG DataStore i serwisu (systemu) Biznes.gov.pl.

UWAGA! Zmiana Opisu Przedmiotu Zamówienia i zmiana terminu składania oferty!

Sposób przekazania dokumentów:

Oferty zawierające komplet dokumentów zgodnie z treścią pliku ZAPYTANIE_OFERTOWE.docx należy przesłać do 17 maja 2019 r., do godziny 17:00 na adres: bartosz.zelazny@mpit.gov.pl 
wpisując w temacie e-maila: „[CEIDG, EPK] Komponent do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu:

Bartosz Żelazny, adres e-mail: bartosz.zelazny@mpit.gov.pl

docx Zapytanie ofertowe

0.03MB

docx Opis Przedmiotu Zamówienia - po zmianie

0.03MB

docx Formularz ofertowy

0.03MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 09.05.2019 16:34
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 14.05.2019 10:02
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Marta Śliżewska-Turek
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Świadczenie usługi udostępnienia komponentu (oprogramowania) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego 1.0 09.05.2019 16:34 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Świadczenie usługi udostępnienia komponentu (oprogramowania) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego 1.1 14.05.2019 10:02 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP