Szacowanie wartości kampanii w Internecie

W celu przygotowania zamówienia, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zwraca się z prośbą o przesyłanie szacowania wartości ofert na przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w Internecie.

Przedmiot zamówienia dotyczy oszacowania wartości usługi polegającej na zaplanowaniu i realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej, która przybliży przedstawicielom grupy docelowej (przedsiębiorcy, startupy i osoby, które chcą założyć własny biznes) korzyści i oszczędności oraz praktyczne aspekty nowowprowadzanych proprzedsiębiorczych rozwiązań.

W formularzu przedstawiono elementy obowiązkowe, które zostaną zrealizowane w trakcie kampanii oraz elementy opcjonalne, z których Zamawiający może, ale nie musi skorzystać.

Szacowanie wartości zamówienia dotyczy wszystkich elementów, które należy wycenić w Załączniku 1  do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Okres realizacji zamówienia wynosi 240 dni.

Prosimy o przesyłanie szacowania kosztów do 19 marca 2019 r. (do końca dnia) na adres: internet@mpit.gov.pl podając w tytule wiadomości: „Szacowanie kosztów oferty na realizację kampanii informacyjnej w Internecie”.

Do wiadomości należy załączyć uzupełniony formularz (Załącznik 1 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia).

pdf Opis zadania przeprowadzenia kampanii w internecie

0.23MB

xlsx tabela wskaznikow

0.01MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 13.03.2019 11:17
Osoba publikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Zmodyfikowano: 13.03.2019 11:17
Osoba modyfikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Wytwarzający/ Odpowiadający: Agata Żołnacz-Okoń
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Szacowanie wartości kampanii w Internecie 1.0 13.03.2019 11:17 Agata Żołnacz-Okoń Agata Żołnacz-Okoń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP