Szacowanie wartości zamówienia dot. organizacji, aranżacji oraz obsługi dwudniowej międzynarodowej konferencji poświęconej obradom Komitetu Sterującego Platformy S3 na rzecz modernizacji przemysłu

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Innowacji, z siedzibą przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, zwraca się z uprzejmą prośbą o przesyłanie ofert w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, dotyczącego organizacji, aranżacji oraz obsługi dwudniowej międzynarodowej konferencji poświęconej obradom Komitetu Sterującego Platformy S3 na rzecz modernizacji przemysłu w dniach 13-14 czerwca 2019 r. w Warszawie.

Szacowanie wartości zamówienia dotyczy wydarzenia organziowanego w Warszawie w dniach 13-14 czerwca 2019 r. na ok. 120 osób.

Posiedzenie Komitetu Sterującego na rzecz modernizacji przemysłu organizowane jest cyklicznie przez Komisję Europejską i Państwa Członkowskie UE, w trakcie którego omawiane są kwestie związane z realizacją projektów w obszarach inteligentnych specjalizacji regionów UE.


Współorganizatorem i gospodarzem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT), które współpracuje w tym zakresie z Komisją Europejską. Platforma na rzecz modernizacji przemysłu ma na celu wspieranie regionów UE zaangażowanych w tworzenie projektów inwestycyjnych w przemyśle z zastosowaniem podejścia oddolnego - realizowanego poprzez współpracę międzyregionalną, uczestnictwo w klastrach i zaangażowanie przemysłu. Założeniem partnerstw tematycznych w obszarze modernizacji przemysłu jest aktywny udział przedsiębiorstw przemysłowych i powiązanych organizacji biznesowych, takich jak klastry, a także instytucji badawcze, środowisk akademickich oraz organizacji społeczeństwo obywatelskiego.

Zapytanie ma na celu oszacowanie wartości usługi i nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia umowy.

Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: milena.jozwik-krakowiak@mpit.gov.pl

Termin składania ofert upływa 8 lutego 2019 r. Szczegółowe informacje w załącznikach.

pdf SOPZ.pdf

0.37MB

docx Formularz_ofertowy_-_wycena_zamówienia.docx

0.41MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 01.02.2019 12:52
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 01.02.2019 12:52
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Justyna Gorzoch
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Szacowanie wartości zamówienia dot. organizacji, aranżacji oraz obsługi dwudniowej międzynarodowej konferencji poświęconej obradom Komitetu Sterującego Platformy S3 na rzecz modernizacji przemysłu 1.0 01.02.2019 12:52 Justyna Gorzoch Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP