Szacowanie wartości zamówienia dot. przeprowadzenia badania potrzeb klastrów z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy przeprowadzenia badania potrzeb klastrów w Polsce w oparciu o kwestionariusz ankiety oraz opracowanie wyników z przeprowadzonego badania. 

Informacje o ofercie

Zapytanie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia i nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia umowy.

 Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferty szacunkowe należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: justyna.choinska-jackiewicz@mpit.gov.pl

Termin składania ofert upływa 30 kwietnia 2019 r. Szczegółowe informacje w załączniku.

Osoba do kontaktu

Justyna Choińska-Jackiewicz – justyna.choinska-jackiewicz@mpit.gov.pl

pdf SOPZ Badanie potrzeb Klastrów

0.04MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 26.04.2019 16:03
Osoba publikująca: Martyna Krawczonek
Zmodyfikowano: 30.04.2019 14:36
Osoba modyfikująca: Martyna Krawczonek
Wytwarzający/ Odpowiadający: Patrycja Jędrzejewska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Szacowanie wartości zamówienia dot. przeprowadzenia badania potrzeb klastrów z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety 1.0 26.04.2019 16:03 Martyna Krawczonek Martyna Krawczonek
Szacowanie wartości zamówienia dot. przeprowadzenia badania potrzeb klastrów z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety 1.1 30.04.2019 14:36 Martyna Krawczonek Martyna Krawczonek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP