Szacowanie wartości zamówienia na świadczenie usług doradczych

W celu przygotowania zamówienia, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zwraca się z prośbą o przesyłanie szacunkowej stawki za roboczogodzinę na przeprowadzenie zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług doradczych w zakresie realizacji projektu „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu”. 

Zakres usługi oraz wymagania jakie Zamawiający stawia przed potencjalnymi Wykonawcami są zawarte w SOPZ. 

Prosimy o przesyłanie szacowania kosztów do 10 kwietnia 2019 r.  na adres: zapytania-bizgov@mpit.gov.pl, podając w tytule wiadomości: „Szacowanie wartości zamówienia na świadczenie usług doradczych w zakresie realizacji projektu „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu.
 

docx Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

0.11MB

docx Załącznik nr 1 do SOPZ

0.12MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 08.04.2019 13:46
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 08.04.2019 16:02
Osoba modyfikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Wytwarzający/ Odpowiadający: Marta Śliżewska-Turek
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Szacowanie wartości zamówienia na świadczenie usług doradczych w zakresie realizacji projektu „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu” 1.0 08.04.2019 13:46 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Szacowanie wartości zamówienia na świadczenie usług doradczych w zakresie realizacji projektu „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu” 1.1 08.04.2019 16:02 Agata Żołnacz-Okoń Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP