Umowy komunalizacji

Nadzorowanie zobowiązań z umów komunalizacji


Komunalizacja polegała na nieodpłatnym zbyciu akcji bądź udziałów w spółkach należących do Skarbu Państwa na wniosek jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze których mieściła się siedziba spółki.

Obecnie w MPiT prowadzone są sprawy związane z nadzorowaniem zobowiązań wynikających z zawartych umów komunalizacji, w tym zobowiązania do przekazywania środków przez jednostkę samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku sprzedaży akcji/udziałów, nabytych na powyższych zasadach, w terminie 3 miesięcy od dnia uzyskania przychodów z tego tytułu, na rachunki bankowe:

  1. budżetu państwa - w wysokości 20% przychodów ze sprzedaży akcji/udziałów,
  2. Funduszu Reprywatyzacji - w wysokości 5% przychodów ze sprzedaży akcji/udziałów.

Nadzorowanie odbywa się w oparciu o składane przez nabywców informacje/sprawozdania.

 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.01.2019 16:23
Osoba publikująca: Martyna Krawczonek
Zmodyfikowano: 04.01.2019 16:23
Osoba modyfikująca: Martyna Krawczonek
Wytwarzający/ Odpowiadający: Marta Osiecka
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Umowy komunalizacji 1.0 04.01.2019 16:23 Marta Osiecka Martyna Krawczonek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP