Umowy sprzedaży - prywatyzacja bezpośrednia

Nadzorowanie zobowiązań z umów sprzedaży przedsiębiorstw państwowych (w prywatyzacji bezpośredniej)


Prywatyzacja bezpośrednia dotyczyła przedsiębiorstw państwowych i polegała na rozporządzeniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa przez:

  • sprzedaż przedsiębiorstwa,
  • wniesienie przedsiębiorstwa do spółki,
  • oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.

 
Obecnie w MPiT prowadzone są sprawy związane z wykonywaniem praw i obowiązków Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz nadzorowaniem realizacji zobowiązań wynikających z umów zawartych w trybie prywatyzacji bezpośredniej oraz umów przeniesienia własności przedsiębiorstwa. Nadzorowanie odbywa się w oparciu o składane przez nabywców sprawozdania i przeprowadzane kontrole. Wykonywane są też zadania związane z dochodzeniem należności Skarbu Państwa – MPiT, w przypadku braku realizacji zobowiązań.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.01.2019 16:22
Osoba publikująca: Martyna Krawczonek
Zmodyfikowano: 04.01.2019 16:22
Osoba modyfikująca: Martyna Krawczonek
Wytwarzający/ Odpowiadający: Marta Osiecka
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Umowy sprzedaży - prywatyzacja bezpośrednia 1.0 04.01.2019 16:22 Marta Osiecka Martyna Krawczonek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP