Umowy sprzedaży - prywatyzacja pośrednia

Nadzorowanie zobowiązań z umów sprzedaży spółek kapitałowych (w prywatyzacji pośredniej)


Prywatyzacja pośrednia polegała na zbywaniu akcji/udziałów w spółkach należących do Skarbu Państwa lub obejmowaniu akcji/udziałów przez podmioty inne niż Skarb Państwa, w podwyższonym kapitale zakładowym. Na podstawie umów prywatyzacyjnych zawieranych w poprzednich latach, obecnie prowadzone są sprawy związane z nadzorowaniem realizacji przez inwestorów zobowiązań z nich wynikających oraz wykonywaniem praw i obowiązków Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii określonych w umowach.

Nadzorowanie odbywa się w oparciu o składane przez inwestorów sprawozdania, przeprowadzane kontrole, weryfikację dokumentacji źródłowej oraz opinie biegłych. Realizowane są też zadania związane z dochodzeniem należności Skarbu Państwa – MPiT, w przypadku braku realizacji zobowiązań.

 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.01.2019 16:22
Osoba publikująca: Martyna Krawczonek
Zmodyfikowano: 04.01.2019 16:22
Osoba modyfikująca: Martyna Krawczonek
Wytwarzający/ Odpowiadający: Marta Osiecka
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Umowy sprzedaży - prywatyzacja pośrednia 1.0 04.01.2019 16:22 Marta Osiecka Martyna Krawczonek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP