Usługa udostępnienia i obsługi systemu do mailingu

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na udostępnieniu platformy i narzędzi niezbędnych do samodzielnego dostarczania przez Zamawiającego spersonalizowanych wiadomości tekstowych i graficznych za pomocą poczty elektronicznej do przedsiębiorców oraz użytkowników platform biznes.gov.pl i firma.gov.pl. Usługa ma być świadczona w ciągu 9 miesięcy od zawarcia umowy.

Sposób przekazania dokumentów

Oferty zawierające komplet dokumentów zgodnie z SOPZ należy przesyłać w wersji elektronicznej do 10 kwietnia  2019 r. do godziny 23:59 na adres e-mail: zapytania-bizgov@mpit.gov.plz tematem wiadomości „Oferta na usługę mailingu dla projektu „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu”.

Terminy

Okres świadczenia usługi – 9 miesięcy od podpisania umowy.
W ofercie prosimy wskazać termin obowiązywania przesłanej oferty. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Osoba do kontaktu

Agnieszka Barwicka, Departament Gospodarki Elektronicznej, adres e-mail: agnieszka.barwicka@mpit.gov.pl.

 

docx Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

0.07MB

pdf Formularz ofertowy na usługę mailingu

0.17MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 01.04.2019 16:18
Osoba publikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Zmodyfikowano: 05.04.2019 14:17
Osoba modyfikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Wytwarzający/ Odpowiadający: Marta Sliżewska-Turek
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Usługa udostępnienia i obsługi systemu do mailingu 1.0 01.04.2019 16:18 Agata Żołnacz-Okoń Agata Żołnacz-Okoń
Usługa udostępnienia i obsługi systemu do mailingu 1.1 03.04.2019 09:48 Agata Żołnacz-Okoń Agata Żołnacz-Okoń
Usługa udostępnienia i obsługi systemu do mailingu 1.2 05.04.2019 14:16 Agata Żołnacz-Okoń Agata Żołnacz-Okoń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP