W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Utrzymanie systemu informatycznego funkcjonującego w domenie *.biznes.gov.pl

06.02.2019

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Gospodarki Elektronicznej, zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi utrzymania systemu informatycznego funkcjonującego w domenie *.biznes.gov.pl obejmujące: administrację, monitoring działania aplikacji i komponentów systemu, usuwanie awarii w tym aktualizację oprogramowania.

Informacje o ofercie

Oferty w języku polskim należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego dołączonego do niniejszego zapytania, w terminie do  dnia 11.02.2019 r. do godz. 12.00 drogą elektroniczną na adres e-mail: kamil.laskowski@mpit.gov.pl

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
  2. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.
  3. Pod uwagę będą brane tylko oferty pełne tzn. zawierające wycenione wszystkie pozycje. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
  4. Zaoferowana cena ma zawierać wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia.
  5. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków zamówienia.
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę wybraną, jako najkorzystniejszą. Wykonawca wybrany do wykonania przedmiotowego zamówienia obowiązany będzie przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem zawarcia umowy albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 3-dniowym wyprzedzeniem.
  7. Okres związania ofertą – 30 dni od upływu terminu złożenia oferty.
  8. Oferty przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Osoba do kontaktu

Kamil Laskowski, (22) 262 94 18 kamil.laskowski@mpit.gov.pl
 

Materiały

SOPZ
DGE​_Biznesgovpl​_utrzymanie​_SOPZ​_20190206.pdf 0.24MB
Zał. 1 do SOPZ
DGE​_Biznesgovpl​_utrzymanie​_Zal​_1​_do​_sopz​_20190206.pdf 0.16MB
Wzór umowy
DGE​_Biznesgovpl​_utrzymanie​_wzor​_umowy​_20190206.pdf 0.39MB
Formularz ofertowy
DGE​_Biznesgovpl​_utrzymanie​_Formualrz​_ofertowy​_20190206.docx 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.02.2019 12:13 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Kamil Laskowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Utrzymanie systemu informatycznego funkcjonującego w domenie *.biznes.gov.pl 1.0 06.02.2019 12:13 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP