vcv

  • Nazwa zamówienia:

  • Status zamówienia: Aktualne
  • Numer zamówienia: BDG-V.2611.12.2019.PC
  • Data rozpoczęcia: 08.07.2019
  • Data zakończenia: 08.07.2020
  • Jednostka publikująca: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  • Opis zamówienia: Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej https://mpit.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą. Dostęp do dokumentacji odbywa się za pośrednictwem Platformy, nie wymaga założenia konta i zalogowania na Platformie. W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania: 1) do upływu terminu składania wniosków Wykonawca przechodzi do zakładki „Lista ogłoszeń o postępowaniach”, wybiera zakładkę „Aktualne” i wyszukuje przedmiotowe postępowanie a następnie klikając w wiersz postępowania, przechodzi do obszaru postępowania. Wykonawca ma możliwość pobrania każdego dokumentu odrębnie po naciśnięciu na wybrany załącznik lub w formie skompresowanej paczki po odznaczeniu wybranych załączników i naciśnięciu polecenia „pobierz” . Złożenie wniosku wymaga zalogowania na Platformie poprzez aplikację Marketplanet OnePlace. Do złożenia wniosku wystarczające jest założenie bezpłatnego konta. Instrukcja założenia konta zawarta jest w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. UWAGA: Proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych trwa do 24 godzin w dni robocze.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 08.07.2019 13:44
Osoba publikująca: Sylwia Kościelniak
Zmodyfikowano: 08.07.2019 13:44
Osoba modyfikująca: Sylwia Kościelniak
Wytwarzający/ Odpowiadający: Sylwia Kościelniak
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
BDG-V.2611.12.2019.PC Zaprojektowanie i wdrożenie oraz utrzymanie systemu informatycznego wspierającego zarządzanie rozwojem polskiego eksportu i stosunków gospodarczych z innymi krajami EXPORT INTELLIGENCE 1.0 08.07.2019 13:44 Sylwia Kościelniak Sylwia Kościelniak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP