Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 688) minister przyjmie, w drodze zarządzenia roczny lub wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Jednocześnie organ administracji rządowej, zgodnie z art. 5b ust. 3 ustawy nie później niż do 30 kwietnia każdego roku ogłasza sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Współpraca Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z organizacjami pozarządowymi pozwala na zaangażowanie społeczeństwa w realizację zadań publicznych oraz na otwartość Ministerstwa na opinie i potrzeby obywateli. Organizacje pozarządowe mogą nawiązać bezpośrednią współpracę z różnymi departamentami Ministerstwa w celu realizacji wspólnych projektów, wymiany doświadczeń lub poszukiwania źródeł finansowania.
 

pdf Zarządzenie_MPiT_Partnerstwo_w_sferze_realizacji_zadań_publicznychpdf_

1.18MB

pdf Sprawozdanie ministra przedsiębiorczości i technologii z wykonania planu działalności za rok 2018

0.24MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 29.04.2019 14:47
Osoba publikująca: Martyna Krawczonek
Zmodyfikowano: 09.05.2019 11:12
Osoba modyfikująca: Martyna Krawczonek
Wytwarzający/ Odpowiadający: Jacek Topyło
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1.0 29.04.2019 14:47 Martyna Krawczonek Martyna Krawczonek
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1.1 09.05.2019 11:12 Martyna Krawczonek Martyna Krawczonek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP