Konsultacje publiczne

Konsultacje publiczne służą uwzględnieniu opinii społeczeństwa obywatelskiego w procesie stanowienia prawa. Do najważniejszych korzyści z prowadzenia konsultacji należą:

  • lepsze rozpoznanie stanowisk różnych grup odbiorców proponowanego rozwiązania,
  • poprawa rozwiązania będącego przedmiotem konsultacji,
  • nowe propozycje rozwiązań,
  • upowszechnienie informacji o prowadzonych działaniach i większa akceptacja społeczna.

Zasady prowadzenia konsultacji publicznych zostały określone w Wytycznych do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego.

Poniżej znajduje się wykaz podmiotów do wykorzystania w procesie konsultacji publicznych projektów aktów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji reprezentujących przedsiębiorców. Wykaz nie jest katalogiem zamkniętym. Ma wspomóc dobór podmiotów do konsultowania konkretnych projektów aktów prawnych.

W przypadku zainteresowania wpisem do wykazu proszę przekazać informacje za pomocą poniższego formularza.

 

Dowiedz się więcej:

xlsx Wykaz podmiotów do wykorzystania w procesie konsultacji publicznych - aktualizacja 5 czerwca 2019 r.

0.16MB

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w MPiT
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Rządowym Procesie Legislacyjnym

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 21.02.2019 13:21
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 02.07.2019 13:51
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Joanna Pohl
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Konsultacje publiczne 1.0 21.02.2019 13:21 administrator gov.pl Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Konsultacje publiczne 1.1 10.04.2019 15:41 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Konsultacje publiczne 1.2 29.05.2019 09:52 Agata Żołnacz-Okoń Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Konsultacje publiczne 1.3 03.06.2019 11:17 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Konsultacje publiczne 1.4 05.06.2019 11:03 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wykaz podmiotów do wykorzystania w konsultacjach publicznych 1.5 02.07.2019 13:51 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP