Wykaz spółek 1

Raporty roczne o stanie portfela spółek


Raport za 2017 r. zawiera analizę wyników finansowych osiągniętych w 2017 roku przez spółki z udziałem Skarbu Państwa, w których Minister Przedsiębiorczości i Technologii wykonywał prawa z akcji i udziałów na podstawie oświadczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2018 r. o przekazaniu ministrowi właściwemu ds. gospodarki wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa.

pdf Raport za 2017 rok

1.74MB

Raport za 2016 r. zawiera analizę stanu portfela spółek, w których w 2016 roku prawa z akcji i udziałów wykonywał Minister Rozwoju i Finansów. Analiza obejmuje przegląd struktury portfela, podsumowanie działalności i kondycji ekonomiczno-finansowej spółek oraz przegląd makroekonomicznych uwarunkowań ich funkcjonowania.

pdf Raport za 2016 rok

2.44MB

Portfel spółek


Na dzień 31 maja 2019 r. Minister Przedsiębiorczości i Technologii wykonuje prawa z akcji i udziałów w 160 spółkach, w tym w 89 spółkach prowadzących działalność, 31 spółkach w upadłości, 21 spółkach w likwidacji oraz w 19 spółkach nieprowadzących działalności.

pdf Wykaz spółek w nadzorze MPiT na dzień 31.05.2019 r.

0.54MB

Wykres kołowy przedstawiający wykaz podmiotów w nadzorze Ministra Przedsiębiorczości i Technologii na dzień 31.05.2019 r.
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.01.2019 16:26
Osoba publikująca: Martyna Krawczonek
Zmodyfikowano: 19.06.2019 13:00
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Marta Osiecka
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Wykaz spółek 1.0 04.01.2019 16:26 Marta Osiecka Martyna Krawczonek
Wykaz spółek 1.1 22.01.2019 10:42 Marta Osiecka Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wykaz spółek 1.2 21.02.2019 16:07 Marta Osiecka Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wykaz spółek 1.3 22.03.2019 13:50 Agata Żołnacz-Okoń Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wykaz spółek 1.4 23.04.2019 15:58 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wykaz spółek 1.5 21.05.2019 16:23 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wykaz spółek 1.6 19.06.2019 12:59 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP