W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wykonanie budżetu w 2017 roku

02.07.2018

Temat kontroli

Wykonanie budżetu państwa w 2017 r. w części 20 - Gospodarka

Podmiot realizujący kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli

Ocena kontrolowanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2017 r. w części 20 – Gospodarka.

Wnioski pokontrolne

Brak

Uwagi

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na:

  • wielomiesięczny proces ustalania kompetencji poszczególnych organów i podmiotów odnośnie m.in. do dochodzenia należności Skarbu Państwa po zlikwidowanym z dniem 1 stycznia 2017 r. Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, w związku z którym weryfikacja prawidłowości i termino­wości spłat należności Funduszu mogła być w 2017 r. utrudniona;
  • brak zmiany stanu należności Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców wprowadzonych do ewidencji dysponenta części 20 - Gospodarka w grud­niu 2017 r. w porównaniu do stanu tych należności na dzień 30 marca 2016 r.
  • brak możliwości potwierdzenia spójności i kompletności danych ewidencjo­nowanych w księgach rachunkowych Ministerstwa, prowadzonych dla obu części budżetowych łącznie, tj. części 20 - Gospodarka i 34 - Rozwój re­gionalny, z uwagi na brak możliwości wygenerowania łącznej sumy sald i obrotów ksiąg rachunkowych, analogicznie jak w roku ubiegłym.

Szczegółowe wyniki kontroli w załącznikach

 

Materiały

Wystąpienie pokontrolne
Informacja o wynikach kontroli
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.01.2019 08:51 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Joanna Puchalska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wykonanie budżetu w 2017 roku 1.1 18.06.2019 14:32 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wykonanie budżetu w 2017 roku 1.0 07.01.2019 08:51 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP