W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wykonanie sekcyjnego sterowania oświetleniem

24.06.2019

Biuro Administracyjne zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej na wykonanie sekcyjnego sterowania oświetleniem w sali konferencyjnej zlokalizowanej w obiekcie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Opis stanu istniejącego instalacji elektrycznej oświetleniowej sali konferencyjnej

W 2012 roku, w sali konferencyjnej o powierzchni 102,40 m2,  zainstalowano 16 szt. opraw oświetleniowych SITECO Quadrature 2, podzielonych na cztery sekcje, sterowanych za pomocą panela sterującego OSRAM Touch Panel EASY z wbudowanym sterownikiem DALI EASY III. Oprawy wyposażone są w stateczniki elektroniczne DALI z możliwością ściemniania.

Obecnie zainstalowany panel sterujący jest uszkodzony. Producent wycofał ze sprzedaży urządzenie. Sterowanie światłem odbywa się za pomocą standardowego łącznika, a tym samym nie jest możliwe sekcyjne włączanie i regulacja natężenia oświetlenia.

Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:

 • demontaż istniejącego uszkodzonego panela sterującego OSRAM Touch Panel EASY,
 • przygotowanie podłoża / otworów do montażu nowych sterowników oświetlenia,
 • montaż czterech sterowników DALI MCU (z możliwością regulacji natężenia oświetlenia) wraz z przystosowaniem instalacji i opraw oświetleniowych do sterowników (odrębnie dla każdej z sekcji),
 • sporządzenie dokumentacji powykonawczej, zawierającej m.in.
  • pomiary elektryczne instalacji,
  • kopie uprawnień osoby / osób realizujących roboty elektryczne,
  • schemat rozmieszczenia i podłączeń instalacji i opraw oświetleniowych (Zamawiający udostępni Wykonawcy rzut pomieszczenia w formacie dwg),
  • karty katalogowe zastosowanych produktów wraz z deklaracjami zgodności.
  • prace naprawcze / malarskie oraz porządkowe.

Zamawiający dopuszcza zastosowania innych równorzędnych sterowników, gwarantujących prawidłowe działanie całości systemu sterowania oświetleniem w sali konferencyjnej.

Termin i sposób składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 02.07.2019 r.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego na adres: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii - Biuro Administracyjne, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariatBA.mpit@mpit.gov.pl.

Oferta winna zawierać całkowitą wartość zamówienia netto/brutto obejmującą wszystkie elementy zamówienia oraz termin gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia (pożądany okres gwarancji i rękojmi: min. 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru zamówienia).

Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na własnym wzorze umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy informacji prawnie chronionych, uzyskanych w związku z udzieleniem mu zamówienia. Osobami upoważnionymi do kontaktów i uzgodnień ze strony Zamawiającego są:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega, że oferowana przez Wykonawcę cena będzie stanowić informację publiczną.

***

Realizując obowiązek informacyjny zawarty w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") Zamawiający informuje, że:

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.06.2019 15:33 Aleksandra Serkowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Rzewuski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wykonanie sekcyjnego sterowania oświetleniem 1.1 25.06.2019 14:38 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wykonanie sekcyjnego sterowania oświetleniem 1.0 24.06.2019 15:33 Aleksandra Serkowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP