Wyniki konsultacji programu współpracy Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z organizacjami pozarządowymi

Otwarta dłoń na białym tle, nad nią dymki wypowiedzi.

Konsultacje przeprowadzono w dniach od 15 marca 2019 r. do 5 kwietnia 2019 r. na podstawie art. 5 b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W konsultacjach publicznych programu współpracy Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami na lata 2019–2020 „Partnerstwo w sferze realizacji zadań publicznych” wpłynęła jedna propozycja. Dotyczyła ona uzupełnienia programu o tematykę sztucznej inteligencji do obszarów MPIT. Propozycję tę złożyła Fundacja Digitalpoland z siedzibą w Krakowie. MPiT uznało, że nie ma jednak potrzeby uzupełnienia programu o tę kwestię. Problematyka ta bowiem uwzględniona jest w projekcie „Polska Platforma Przemysłu 4.0”, w który z kolei wpisuje się utworzenie ustawą z dnia 17 stycznia 2019 r. Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, fundatorem której jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii. Informacja o realizacji przedmiotowego projektu znajduje się na stronie 7 Programu.

Zobacz informację o starcie konsultacji.

 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.04.2019 15:46
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 10.04.2019 16:00
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Jacek Topyło
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Wyniki konsultacji programu współpracy Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z organizacjami pozarządowymi 1.0 10.04.2019 15:46 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wyniki konsultacji programu współpracy Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z organizacjami pozarządowymi 1.1 10.04.2019 15:59 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP