Za 2018 rok

pdf Bilans łączny MPiT 2018 r.

0.12MB

pdf Bilans jednostkowy MPiT 2018 r.

0.12MB

pdf Rachunek zysków i strat łączny MPiT 2018 r.

0.11MB

pdf Rachunek zysków i strat jednostkowy MPiT 2018 r.

0.11MB

pdf Zestawienie zmian w funduszu łączne MPiT 2018 r.

0.11MB

pdf Zestawienie zmian w funduszu jednostkowe MPiT 2018 r.

0.11MB

pdf Informacja dodatkowa łączna MPiT 2018 r.

0.39MB

pdf Informacja dodatkowa jednostkowa MPiT 2018 r.

0.38MB

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn. zm.) (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001911 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 08.05.2019 09:31
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 08.05.2019 09:31
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Grażyna Górecka
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
2018 rok 1.0 08.05.2019 09:31 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP