Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach

Publikacji w BIP Ministerstwa podlegają uchwały określające zasady wynagradzania członków organów spółek, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje Minister i w stosunku do których posiada uprawnienia takie, jak przedsiębiorca dominujący.

 


 Załączniki

 

pdf Uchwała nr 2 NZW Spółki ZAT „ARTECH” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Pełnomocnika Wspólnika

0.19MB

pdf Uchwała nr 1 NZW Spółki ZAT „ARTECH” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

0.21MB

pdf Uchwała nr 5 ZZW Spółki Cegielnie Kutnowskie sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Kaszewach Kościelnych w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Likwidatora Spółki

0.04MB

pdf Uchwała nr 2 NZW Spółki Chłodnia Mors Wola sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Pełnomocnika Wspólnika

0.18MB

pdf Uchwała nr 1 NZW Spółki Chłodnia Mors Wola sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Zarzadu

0.28MB

pdf Uchwała nr 2 NZW Spółki Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Cieszynie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Likwidatora Spółki

0.02MB

pdf Uchwała nr 2 NZW Spółki Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Cieszynie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Likwidatora Spółki

0.04MB

pdf Uchwała nr 2 NZW Spółki Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Pełnomocnika Wspólnika

0.28MB

pdf Uchwała nr 1 NZW Spółki Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu

0.27MB

pdf Uchwała nr 2 NWZ Eurolot S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Likwidatora Spółki

0.17MB

pdf Uchwała nr 11 ZWZ Eurolot S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Likwidatora Spółki

0.21MB

pdf Uchwała nr 10 ZWZ S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

0.21MB

pdf Uchwała nr 2 NZW Fabryka Obrabiarek do Drewna sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Pełnomocnika Wspólnika Spółki

0.2MB

pdf Uchwała nr 1 NZW Fabryka Obrabiarek do Drewna sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.

0.29MB

pdf Uchwała nr 2 NWZ Spółki H. CEGIELSKI – POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

0.13MB

pdf Uchwała nr 1 NWZ Spółki H. CEGIELSKI – POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

0.19MB

pdf Uchwała nr 1 NWZ Spółki H. CEGIELSKI – POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

0.15MB

pdf Uchwała nr 6 NWZ Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

0.11MB

pdf Uchwała nr 36 NWZ Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

0.2MB

pdf Uchwała nr 3 NZW Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

0.11MB

pdf Uchwała nr 2 NZW Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

0.2MB

pdf Uchwała nr 3 NWZ Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

0.11MB

pdf Uchwała nr 17 ZWZ Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

0.1MB

pdf Uchwała nr 02 NWZ Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

0.2MB

pdf Uchwała nr 16 ZWZ Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

0.1MB

pdf Uchwała nr 3 NWZ Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A. w likwidacji z siedzibą w Krakowie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Likwidatora Spółki

0.03MB

pdf Uchwała nr 1 NZW Cegielnie Kutnowskie sp. z o.o.w likwidacji z siedzibą w Kaszewach Kościelnych w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Likwidatora Spółki

0.03MB

pdf Uchwała nr 2 NZW Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza sp. z.o.o. w likwidacji z siedzibą w Cieszynie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Likwidatora Spółki

0.12MB

pdf Uchwała nr 2/02 NWZ LEGNICKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA S.A. z siedzibą w Legnicy w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

0.11MB

pdf Uchwała nr 1/02 NWZ LEGNICKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA S.A. z siedzibą w Legnicy w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

0.2MB

pdf Uchwała nr 12 NWZ Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Łodzi w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

0.11MB

pdf Uchwała nr 3 NWZ Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Łodzi w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

0.1MB

pdf Uchwała nr 11 NWZ Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Łodzi w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

0.2MB

pdf Uchwała nr 12 ZWZ Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Łodzi w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

0.1MB

pdf Uchwała nr 2 NZW Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

0.22MB

pdf Uchwała nr 1 NZW Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

0.31MB

pdf Uchwała nr 2 NZW Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

0.2MB

pdf Uchwała nr 3 NWZ Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

0.13MB

pdf Uchwała nr 2 NWZ Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

0.2MB

pdf Uchwała nr 3 NZW Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

0.1MB

pdf Uchwała nr 2 NZW Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Pełnomocnika Wspólnika

0.26MB

pdf Uchwała nr 1 NZW Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarzadu Spółki

0.28MB

pdf Uchwała nr 2 NZW Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

0.2MB

pdf Uchwała nr 2 NZW Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich sp. o.o. z siedzibą w Łodzi w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Pełnomocnika Wspólnika

0.21MB

pdf Uchwała nr 1 NZW Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich sp.o.o. z siedzibą w Łodzi w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu

0.2MB

pdf Uchwała nr 2 NWZ Zakłady Chemiczne „Rudniki” S.A. z siedzibą w Rudnikach w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

0.17MB

pdf Uchwała nr 1 NWZ Zakłady Chemiczne „Rudniki” S.A. z siedzibą w Rudnikach w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

0.2MB

pdf Uchwała nr 2 NWZ SKLEJKA ORZECHOWO S.A. z siedzibą w Orzechowie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

0.2MB

pdf Uchwała nr 2 NWZ Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

0.11MB

pdf Uchwała nr 1 NWZ Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

0.2MB

pdf Uchwała nr 1 NWZ Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

0.11MB

pdf Uchwała nr 4 NWZ Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Suwałkach w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

0.11MB

pdf Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu - Uzasadnienie do zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu

0.33MB

pdf Uchwała nr 2 NWZ Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

0.11MB

pdf Uchwała nr 1 NWZ Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

0.2MB

pdf Uchwała nr 1 NWZ Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

0.2MB

pdf Uchwała nr 775 NZW Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

0.11MB

pdf Uchwała nr 774 NZW Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

0.11MB

pdf Uchwała nr 2 NZW Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC" sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

0.3MB

pdf Uchwała nr 1 NZW Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC" sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

0.26MB

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Art. 11 ust. 1 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.01.2019 14:18
Osoba publikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Zmodyfikowano: 10.01.2019 14:18
Osoba modyfikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Jaczewska