Zbycie udziałów w VOSSLOH Cogifer Polska sp. z o. o.

 

12 kwietnia 2019 r. podpisana została umowa zbycia 5 udziałów należących do Skarbu Państwa (stanowiących 0,02% kapitału zakładowego) w spółce Vossloh Cogifer Polska sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy. Kupującym był większościowy udziałowiec Vossloh Cogifer S.A. z siedzibą w Rueil Malmaison we Francji. Wartość transakcji to 15 835, 00 zł (3.167,00 zł za jeden udział).

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r., o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r., poz.1182, z późn.zm.), zbycie udziałów nastąpiło po uzyskaniu zgody Rady Ministrów w dniu 6 lutego 2019 r.

Zarząd Vossloh Cogifer Polska sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy został poinformowany o możliwości zbycia 5 udziałów należących do Skarbu Państwa. Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Spółki przekazał, iż zainteresowanie nabyciem wyraził większościowy udziałowiec – Vossloh Cogifer S.A. z siedzibą w Rueil Malmaison we Francji. W związku z uzyskaną informacją podjęte zostały czynności zmierzające do zbycia udziałów Skarbu Państwa.

W wyniku przeprowadzonej transakcji Skarb Państwa nie jest już udziałowcem w spółce.

Podstawa prawna

Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r., poz.1182, z późn.zm. )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 17.04.2019 16:49
Osoba publikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Zmodyfikowano: 17.04.2019 16:49
Osoba modyfikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Bartoszewicz
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Zbycie udziałów w VOSSLOH Cogifer Polska sp. z o. o. 1.0 17.04.2019 16:49 Agata Żołnacz-Okoń Agata Żołnacz-Okoń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP