Zbywanie akcji i udziałów Skarbu Państwa

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 492) Minister Przedsiębiorczości i Technologii jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, który zbył akcje lub prawa z akcji należących do Skarbu Państwa, publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o zbyciu akcji lub praw z akcji należących do Skarbu Państwa.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 17.04.2019 16:05
Osoba publikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Zmodyfikowano: 17.04.2019 16:05
Osoba modyfikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Wytwarzający/ Odpowiadający: Marta Osiecka
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Zbywanie akcji i udziałów Skarbu Państwa 1.0 17.04.2019 16:05 Agata Żołnacz-Okoń Agata Żołnacz-Okoń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP