W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zespół ds. przygotowania założeń współpracy w zakresie projektów infrastrukturalnych do realizacji z Chińską Republiką Ludową

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 • określenie ram sektorowych i finansowych projektów infrastrukturalnych do realizacji we współpracy z Chińską Republiką Ludową,
 • przygotowanie listy projektów oraz schematów ich finansowania,
 • wypracowanie sposobu koordynacji prac międzyresortowych w sprawach będących przedmiotem prac Zespołu,
 • wypracowanie założeń kampanii informacyjnej w sprawach będących przedmiotem prac Zespołu.

W skład Zespołu wchodzą:

 1. przewodniczący Zespołu – Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w MPiT;
 2. wiceprzewodniczący Zespołu – Bartosz Cichocki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
 3. członkowie:
  1. Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
  2. Tomasz Dąbrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii,
  3. Mikołaj Wild, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury,
  4. Anna Moskwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
  5. Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  6. Piotr Naimski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.
 4. sekretarz Zespołu – pracownik Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Uwagi:

Ze względu na brak projektów infrastrukturalnych do wspólnej realizacji z ChRL Zespół nie spotkał się ani razu w 2017 i 2018 r. Brak jest perspektyw na zmianę tego stanu rzeczy w bliskiej perspektywie czasowej. Zmiany w strukturze administracji rządowej, które nastąpiły w 2018 r. sprawiły ponadto, że zakres tematyczny prac Zespołu zaczął wykraczać poza kompetencje resortu, który prowadzi jego obsługę (MPiT).

Rozważano zmianę formuły funkcjonowania Zespołu poprzez rozszerzenie jej o projekty realizowane także z innymi państwami. Wydaje się jednak, że Zespół dublowałby w ten sposób prace podobnych organów doradczych.

Mając na uwadze powyższe MPiT rekomenduje rozwiązanie Zespołu w 2019 r.

Kontakt:

Obsługę administracyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii,

Dyrektor Łukasz Porażyński

tel. (22) 262 92 74

E-mail: sekretariatDHM@mpit.gov.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.01.2019 11:42 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Barbara Gruszecka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zespół ds. przygotowania założeń współpracy w zakresie projektów infrastrukturalnych do realizacji z Chińską Republiką Ludową 1.0 28.01.2019 11:42 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP