Zespół ds. Konkurencyjności Przemysłu

Potrzeba powołania Zespołu do spraw konkurencyjności przemysłu chemicznego wynika z konieczności podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przemysłu chemicznego. Głównym celem jest wypracowanie priorytetów rozwojowych, instrumentów oraz inicjatyw dla rozwoju branży chemicznej zgodnych z polityką gospodarczą kraju.

W skład Zespołu wchodzą:

1. Przewodniczący - minister przedsiębiorczości i technologii

2. Członkowie:

a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw energii,

b) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

c) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej,

d) przedstawiciel ministra właściwego do spraw inwestycji i rozwoju,

e) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi,

f) przedstawiciel ministra właściwego do spraw środowiska;

Kontakt:

Ministerstwo Przedsiębiorczości I Technologii

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Email: SekretariatDIN@mpit.gov.pl, tel.: 22 262 95 31, fax: 22 262 91 33

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 21.03.2019 09:54
Osoba publikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Zmodyfikowano: 21.03.2019 09:55
Osoba modyfikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Wytwarzający/ Odpowiadający: Barbara Gruszecka
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Zespół ds. Konkurencyjności Przemysłu Chemicznego 1.0 21.03.2019 09:54 Agata Żołnacz-Okoń Agata Żołnacz-Okoń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP