W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zespół ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 • wypracowywanie rekomendacji dotyczących udziału przemysłu i rynku motoryzacyjnego w procesie realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju;
 • rekomendowanie priorytetów rozwojowych, instrumentów oraz inicjatyw w celu poprawy konkurencyjności przemysłu i rynku motoryzacyjnego;
 • dokonywanie analiz przepisów prawa regulujących prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłu i rynku motoryzacyjnego oraz rekomendowanie założeń rozwiązań legislacyjnych, wpływających na poprawę konkurencyjności przemysłu i rynku motoryzacyjnego;
 • koordynowanie i monitorowanie realizacji działań ukierunkowanych na:
  • rozwój bazy produkcyjnej przemysłu motoryzacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • rozszerzenie rynków zbytu dla produktów polskiego przemysłu motoryzacyjnego;
 • promowanie i wspieranie rozwoju współpracy przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego z instytucjami naukowo-badawczymi;
 • promowanie kształcenia zawodowego na potrzeby sektora motoryzacyjnego;
 • promowanie oraz monitorowanie wdrażania projektów upowszechniania pojazdów z alternatywnymi napędami, w szczególności z napędami elektrycznymi typu BEV i FCEV;
 • wykonywanie czynności związanych z koordynowaniem i monitorowaniem krajowych prac administracji rządowej prowadzonych w ramach udziału Rzeczypospolitej Polskiej w działalności instytucji unijnych dotyczących przemysłu i rynku motoryzacyjnego;
 • monitorowanie sytuacji na europejskim i polskim rynku motoryzacyjnym;
 • tworzenie warunków do dialogu oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy administracją, biznesem, partnerami społecznymi, w tym związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców, oraz innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności branży motoryzacyjnej.

W skład Zespołu wchodzą:

 1. Przewodniczący – w randze sekretarza albo podsekretarza stanu wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki;
 2. Członkowie Zespołu - przedstawiciele ministrów właściwych do spraw:
  1. zagranicznych oraz członkostwa RP w UE,
  2. energii
  3. finansów publicznych,
  4. informatyzacji,
  5. rozwoju regionalnego,
  6. nauki oraz szkolnictwa wyższego,
  7. oświaty i wychowania,
  8. pracy,
  9. środowiska,
  10. transportu.

Kontakt:

Obsługę administracyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii,

Dyrektor Jan Filip Staniłko

tel. (22) 262 95 31

faks (22) 262 89 21

E-mail: sekretariatDIN@mpit.gov.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.01.2019 11:50 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Barbara Gruszecka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zespół ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego 1.0 28.01.2019 11:50 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP