Zespół ds. Prawa Gospodarczego

Do zadań Zespołu należy:

wspieranie działań Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie kształtowania warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej poprzez:

 1. ocenę efektywności i skuteczności funkcjonowania obowiązujących regulacji, w tym identyfikacja obszarów, w których niezbędna jest interwencja prawodawcy;
 2. wskazywanie zagadnień, które wymagają podjęcia działań pozalegislacyjnych;
 3. przygotowywanie rekomendacji rozwiązań w kwestiach określonych w pkt 1 lub 2;
 4. opiniowanie projektów aktów normatywnych.

W skład Zespołu wchodzą:

 1. Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu MPiT, Przewodniczący Zespołu
 2. dr hab. Anna Hrycaj, sędzia, Wiceprzewodniczący Zespołu
 3. Bartosz Groele, adwokat Wiceprzewodniczący Zespołu
 4. Michał Babicz, adwokat
 5. Michał Bobrzyński, radca prawny
 6. dr Patryk Filipiak, adwokat
 7. Rafał Kos, adwokat
 8. Zbigniew Miczek, sędzia
 9. dr Piotr Nazaruk
 10. dr Wojciech Piątek
 11. Anna Pukszto, radca prawny
 12. dr Anna Rachwał
 13. dr Arkadiusz Radwan, adwokat
 14. Joanna Sauter-Kunach, Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych
 15. dr Marcin Smaga
 16. dr Marcin Spyra
 17. dr Ewa Szuber-Bednarz, komornik
 18. Mariusz Tomasik, adwokat
 19. Adam Wacławczyk, doradca podatkowy
 20. Kamil Zawicki, adwokat
 21. Piotr Zimmerman, radca prawny
 22. Sekretarz Zespołu - Katarzyna Skrzek, radca prawny

Kontakt:

Obsługę administracyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii,

Dyrektor Marek Niedużak

tel. (22) 262-96-25

faks (22) 262-91-33

E-mail: sekretariatddr@mpit.gov.pl

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.01.2019 11:59
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 28.01.2019 11:59
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Barbara Gruszecka
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Zespół ds. Prawa Gospodarczego 1.0 28.01.2019 11:59 Piotr Kozłowski Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP