W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zespół ds. Przemysłów Energochłonnych

Do zadań Zespołu należy:

 1. Monitorowanie sytuacji przemysłów energochłonnych w Rzeczypospolitej Polskiej, w Unii Europejskiej i na świecie;
 2. Koordynacja i monitorowanie realizacji działań ukierunkowanych na:
  1. utrzymanie i rozwój bazy produkcyjnej przemysłów energochłonnych w Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. rozszerzenie rynków zbytu dla wyrobów przemysłów energochłonnych wyprodukowanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. wzrost innowacyjności i globalnej konkurencyjności przemysłów   energochłonnych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. wykonywanie czynności związanych z koordynowaniem i monitorowaniem działań administracji rządowej w związku z pracami Grupy Wysokiego Szczebla do spraw przemysłów energochłonnych Komisji Europejskiej oraz innych inicjatyw i gremiów Unii Europejskiej dotyczących przemysłów energochłonnych;
 4. opracowywanie propozycji założeń rozwiązań legislacyjnych, wpływających na poprawę sytuacji przemysłów energochłonnych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. opracowanie propozycji dobrych praktyk mogących mieć wpływ na przemysły energochłonne w Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład Zespołu wchodzą:

 1. przewodniczący Zespołu – minister właściwy do spraw gospodarki;
 2. zastępca przewodniczącego Zespołu ‑ podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii nadzorujący merytorycznie sprawy związane z przemysłami energochłonnymi;
 3. członkowie - po jednym przedstawicielu wskazanym przez:
  1. ministra właściwego do spraw energii,
  2. ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
  3. ministra właściwego do spraw środowiska,
  4. ministra właściwego do spraw nauki,
  5. ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
  6. ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
  7. ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
  8. ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
  9. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  10. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
  11. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Kontakt:

Obsługę administracyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament DIN w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii,

Dyrektor Jan Filip Staniłko

tel. (22) 262 95 31

faks (22) 262 89 21

E-mail: sekretariatDIN@mpit.gov.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.01.2019 11:51 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Barbara Gruszecka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zespół ds. Przemysłów Energochłonnych 1.0 28.01.2019 11:51 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP