Zespół ds. Środków Taryfowych

Do zadań Zespołu należy:

 1. Przygotowywanie propozycji i opinii dotyczących zmian regulacji taryfowych w zakresie autonomicznych zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych, w oparciu o wnioski krajowych przedsiębiorców i ich zrzeszenia (izby gospodarcze i stowarzyszenia producentów) w celu przedstawienia Komisji Europejskiej i prezentacji na forum jej grup roboczych;
 2. Formułowanie kierunkowych zaleceń odnośnie działań Polski w zakresie wysokości ceł ujętych we Wspólnej Taryfie Celnej, ceł obniżonych, ceł stosowanych w ramach unijnego systemu preferencji celnych, jak również w ramach umów o wolnym handlu.

W skład Zespołu wchodzą:

 1. Przewodniczący Podsekretarz Stanu w MPiT - Tadeusz Kościński
 2. Przedstawiciele
  • MPiT,
  • MF,
  • MSZ,
  • MRiRW,
  • MI,
  • UOKiK,
  • GUS.

Kontakt:

Obsługę administracyjno-biurową prac Zespołu  zapewnia Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii,

Dyrektor Łukasz Porażyński

tel. (22) 262 92 70

E-mail: sekretariatDHM@mpit.gov.pl

Podstawa prawna:

Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 grudnia 2002 r. ws. utworzenia Zespołu do Spraw Środków Taryfowych.

Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 grudnia 2016 r. ws. Zespołu ds. Środków Taryfowych.

 

pdf Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Środków Taryfowych.

0.02MB

pdf Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów ws. Zespołu ds. Środków Taryfowych z 2.12.2016

0.09MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.01.2019 11:45
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 28.01.2019 11:46
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Barbara Gruszecka
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Zespół ds. Środków Taryfowych 1.0 28.01.2019 11:45 Piotr Kozłowski Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP