W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zespół ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego

Zespół stanowi platformę identyfikującą kompleksowe i specyficzne dla polskiego przemysłu drzewnego problemy i bariery występujące w działalności tego przemysłu oraz koordynującą działania jednostek administracji centralnej, mających wpływ na poprawę konkurencyjności i warunków funkcjonowania tego sektora.

Do zadań Zespołu należy, w szczególności:

 1. Wypracowywanie rozwiązań zapewniających stabilność funkcjonowania przedsiębiorców przetwarzających drewno, w szczególności konsultowanie zmian w systemie sprzedaży drewna w RP;
 2. Dokonywanie analiz przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przemysłu drzewnego oraz rekomendowanie założeń rozwiązań legislacyjnych, mających na celu stworzenie korzystniejszych warunków prowadzenia tej działalności;
 3. Promowanie i wspieranie rozwoju współpracy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przemysłu drzewnego z instytucjami naukowo-badawczymi;
 4. Tworzenie warunków dla dialogu oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy administracją, biznesem, partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności gospodarczej związanej z przemysłem drzewnym;
 5. Rekomendowanie inicjatyw, priorytetów rozwojowych oraz instrumentów dla wzrostu konkurencyjności przemysłu drzewnego w procesie rozwoju polityki gospodarczej kraju, w szczególności w działaniach realizowanych przez organy administracji publicznej.

W skład Zespołu wchodzą:

 1. Przewodniczący - Minister Przedsiębiroczości i Technologiil
 2. Zastępca przewodniczącego Zespołu - sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska;
 3. Członkowie – po jednym przedstawicielu wskazanym przez: 
  1. ministra właściwego do spraw energii,
  2. ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
  3. ministra właściwego do spraw pracy,
  4. ministra właściwego do spraw nauki,
  5. ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
  6. ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
  7. ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
  8. ministra właściwego do spraw gospodarki,
  9. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,
  10. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  11. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
 4. Siedmiu reprezentantów przemysłu drzewnego.

Kontakt:

Obsługę administracyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament Innowacyjności w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii,

Dyrektor Jan Filip Staniłko

tel. (22) 262 95 31

faks (22) 262 89 21

E-mail: sekretariatDIN@mpit.gov.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.01.2019 11:52 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Barbara Gruszecka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zespół ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego 1.0 28.01.2019 11:52 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP