Złóż wniosek lub skargę

Skargi i wnioski w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii przyjmuje Departament Kontroli. Skargę lub wniosek kierowane do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii można:

  1. przesłać pocztą tradycyjną na adres: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa;
  2. przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria.mpit@mpit.gov.pl;
  3. złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP;
  4. bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Głównej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5;
  5. złożyć ustnie do protokołu - w pokoju nr 40, który znajduje się na parterze budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5, we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00.

W sprawie skargi lub wniosku obywatel może też spotkać się z członkiem kierownictwa Ministerstwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty z pracownikami Zespołu do Spraw Skarg i Analiz zajmującymi się przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków.
Uzgodnienia terminu wizyty można dokonać telefonicznie pod nr: 22 262 92 94, 22 262 92 89 lub osobiście w pokoju nr 40 w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5.

Ważne informacje

  •     Skargi i wniosku nie można złożyć telefonicznie.
  •     Skarga i wniosek powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego (np. Jan Kowalski, ul. Odległa 15,  56-218 Zawiercie).
  •     Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przez dziedziec wewnętrzny, wjazd od ulicy Żurawiej.

Podstawa prawna

Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 r., poz. 2096 )
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 21.12.2018 15:49
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 27.12.2018 14:57
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Joanna Puchalska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Złóż wniosek lub skargę 1.0 21.12.2018 15:49 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Złóż wniosek lub skargę 1.1 21.12.2018 15:54 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Złóż wniosek lub skargę 1.2 27.12.2018 14:57 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP