W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Złóż wniosek lub skargę

Skargi i wnioski w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii przyjmuje Departament Kontroli. Skargę lub wniosek kierowane do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii można:

 1. przesłać pocztą tradycyjną na adres: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa;
 2. przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria.mpit@mpit.gov.pl;
 3. złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP;
 4. bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Głównej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5;
 5. złożyć ustnie do protokołu - w pokoju nr 40, który znajduje się na parterze budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5, we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.00.

W sprawie skargi lub wniosku obywatel może też spotkać się z członkiem kierownictwa Ministerstwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty z pracownikami Zespołu do Spraw Skarg i Analiz zajmującymi się przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków.
Uzgodnienia terminu wizyty można dokonać telefonicznie pod nr: 22 262 92 94, 22 262 92 89 lub osobiście w pokoju nr 40 w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5.

Ważne informacje

 •     Skargi i wniosku nie można złożyć telefonicznie.
 •     Skarga i wniosek powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego (np. Jan Kowalski, ul. Odległa 15,  56-218 Zawiercie).
 •     Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii od wejścia głównego.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania skarg i wniosków

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel.: 22 262 98 99, 22 262 98 55.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mpit.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w celu rozpatrzenia skargi bądź wniosku.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia skargi bądź wniosku.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.
 9. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.12.2018 08:36 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Joanna Puchalska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Złóż wniosek lub skargę 2.0 11.10.2019 12:52 Agata Kubel-Grabau
Złóż wniosek lub skargę 1.3 05.04.2019 16:15 Agata Żołnacz-Okoń
Złóż wniosek lub skargę 1.2 27.12.2018 14:57 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Złóż wniosek lub skargę 1.1 21.12.2018 15:54 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Złóż wniosek lub skargę 1.0 21.12.2018 15:49 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP