W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

10 zasad izolacji / kwarantanny

05.11.2020

covid_virus

 

ZASADY KWARANTANNOWANIA

 

Okres wylęgania koronawirusa – 1-14 dni (średnio 5-7 dni)

Kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Jako bliski kontakt należy rozumieć :

1. przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut,

2. inne warunki określone przez Głównego Inspektora Sanitarnego

Grupy osób do postępowania

 

Lp.

Grupy osób

Kwarantanna

Uwagi

1.

Osoby z bliskiego kontaktu z osobą (+) decyzją inspektora sanitarnego

TAK

10 (dziesięć )dni

2.

Osoby zamieszkujące z osobą (+)

TAK

Kwarantanna trwa przez cały okres izolacji osoby chorej + 7 dni od jej zakończenia.
W przypadku wystąpienia objawów chorobowych - kontakt z POZ.

Z wyłączeniem pracowników medycznych zajmujących się pacjentami COVID-19, u których kwarantanna ulega zakończeniu w momencie zakończenia izolacji współmieszkańca.

3.

Osoby, którym zlecono badanie w kierunku SARS-CoV-2, z wyłączeniem osób pracujących podczas zwalczania COVID19

TAK

Do czasu uzyskania wyniku lecz nie dłużej niż 10 dni

Nakładana automatycznie w momencie zlecenia wykonania badania w systemie EWP. 

4.

Osoby przekraczające granicę spoza UE

TAK

10 ( dziesięć ) dni

nakładana automatycznie po wprowadzeniu do systemu EWP.

5

Ozdrowieńcy

NIE

Ozdrowieńcy po przebyciu zakażenia SARS-CoV-2 nie podlegają kwarantannie

 

Zasady kwarantanny i izolacji dla personelu medycznego

 

Personel medyczny, w tym stażyści, studenci, doktoranci i inni pracownicy sektora ochrony zdrowia:

1.  Jeśli pracowali z pacjentem zakażonym bez zabezpieczenia

- są kierowani do kwarantanny,

lub

- nie podlegają kwarantannie jeśli są badani codziennie, przed rozpoczęciem pracy, szybkim testem antygenowym (przez okres od 7 do 10 dni)

2.  Jeśli pracowali z pacjentem zakażonym w zabezpieczeniu (fartuch, rękawiczki, maseczka i przyłbica lub gogle)

- nie są kierowani do kwarantanny.

3.  Jeśli ulegli zakażeniu

- odbywają izolację pod nadzorem lekarza POZ (zwolnienie lekarskie) 10 dni lub dłużej, jeśli objawy utrzymują się

4.  Jeśli wyzdrowieli

- przy kolejnym narażeniu na kontakt z osobą zakażoną nie muszą być ponownie kierowani na kwarantannę.