W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kampania z cyklu "Zdrowe i Bezpieczne Miejsce Pracy" pod hasłem "Substancje niebezpieczne pod kontrolą"

08.06.2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) realizuje w latach 2018–2019 kolejną kampanię z cyklu “Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” pod hasłem “Substancje niebezpieczne pod kontrolą”

kampania_PZ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) realizuje w latach 2018–2019 kolejną kampanię z cyklu “Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” pod hasłem “Substancje niebezpieczne pod kontrolą”

Narażenie na substancje niebezpieczne jest bardziej powszechne w miejscach pracy w Europie, niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Substancje niebezpieczne w miejscu pracy mogą powodować najróżniejsze problemy zdrowotne i choroby, a także stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Celem zaplanowanej na lata 2018–2019 kampanii  jest zwiększanie świadomości w zakresie zagrożeń stwarzanych przez niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania tym zagrożeniom.

Szczegółowe cele kampanii

 • zwiększanie świadomości na temat znaczenia zapobiegania zagrożeniom związanym z substancjami i preparatami niebezpiecznymi , w celu wyeliminowania powszechnych błędnych wyobrażeń na ten temat;
 • propagowanie oceny ryzyka przez udzielanie informacji na temat praktycznych narzędzi i tworzenie okazji do wymiany dobrych praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • wykluczenia lub zastępowania substancji i preparatów niebezpiecznych w miejscu pracy;
  • hierarchii środków zapobiegawczych (tj. przestrzegania hierarchii określonej w przepisach, tak aby zawsze wybierano najskuteczniejszy rodzaj środka);
 • pogłębienie wiedzy o zagrożeniach związanych z narażeniem na działanie substancji rakotwórczych w miejscu pracy  przez wspieranie wymiany dobrych praktyk. EU-OSHA jest sygnatariuszem umowy, w której zobowiązała się do udziału w “Planie działań UE na rzecz eliminacji substancji rakotwórczych”;
 • zwrócenie się ku grupom pracowników  o szczególnych potrzebach i podwyższonym stopniu ryzyka przez dostarczanie dostosowanych do konkretnych potrzeb informacji i przykładów dobrych praktyk. Ryzyko to może być zwiększone z powodu braku doświadczenia pracowników lub ich niedoinformowania, faktu, iż pracownicy są fizycznie mniej odporni lub że często zmieniają miejsca pracy bądź pracują w sektorach, w których świadomość problemu jest niewielka. Ryzyko może też być związane ze zwiększoną lub inną wrażliwością fizjologiczną (np. młodych stażystów, kobiet w porównaniu z mężczyznami itp.);
 • pogłębienie znajomości obowiązujących już ram legislacyjnych, które chronią pracowników, a jednocześnie zwrócenie uwagi na rozwój polityki.

Kto może wziąć udział? Jak można wziąć udział?

Zaproszenie do udziału jest kierowane wszystkich zainteresowanych tematem zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Istnieje wiele sposobów, w jakie możesz się zaangażować, (samodzielnie lub w ramach organizacji), na przykład można:

 • zwiększać świadomość przez rozpowszechnianie materiałów związanych z kampanią;
 • organizować imprezy i działania;
 • stosować praktyczne narzędzia i promować korzystanie z nich;
 • zostać oficjalnym partnerem kampanii;
 • odwiedzić stronę internetową kampanii i śledzić hasztag kampanii #EUhealthyworkplaces  w mediach społecznościowych (Facebook , Twitter , LinkedIn ).

Na stronie internetowej kampanii www.healthy-workplaces.eu  można znaleźć bogaty wybór materiałów poświęconych kampanii, w tym m.in:

 • wyczerpujący przewodnik po kampanii;
 • szereg biuletynów informacyjnych dotyczących najważniejszych tematów;
  praktyczne narzędzie elektroniczne udzielające wskazówek na temat zarządzania substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy;
 • bazę danych zawierającą studia przypadków, narzędzia i inne materiały dotyczące dobrych praktyk;
 • prezentacje, plakaty, ulotki i infografiki, które można wykorzystać do promowania kampanii;
 • zestaw narzędzi wspierających prowadzenie działań w ramach kampanii;
  bazę danych poświęconą materiałom audiowizualnym służącym zwiększaniu świadomości oraz animowane filmy o Napo;
 • pomocne linki.

Konkurs dobrych praktyk – zaproszenie do składania wniosków