W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

ZAWIADOMIENIE

11.03.2021

Uwaga - pilny komunikat

Kamienna Góra, dnia 11 marca 2021 roku

DYR.563.11.2021

ZAWIADOMIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze działając na podstawie art. 15zzzzzn¹ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. poz. 1842, 2112, 2123, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361, 2157, 2255, 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159 i 180) wstrzymuje na okres 30 dni bieg terminów załatwiania spraw dotyczących wniosków o dostęp do informacji publicznej.

Wyjaśnia się, że czynności dokonane przez organ administracji publicznej w wyżej wymienionym okresie są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron.

Zawiadomienie niniejsze następuje poprzez umieszczenie go przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Kamiennej Górze w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/psse-kamienna-gora/ oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kamiennej Górze przy ul. H. Sienkiewicza 5, 58-400 Kamienna Góra.

Ogłoszenie niniejszego zawiadomienia w sposób opisany powyżej wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Andrzej Wyrzykowski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kamiennej Górze

{"register":{"columns":[]}}