W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
                     tel. 95 748 2411, 95 748 2408 w. 19
                     fax 95 748 3501
                     e-mail: oswiata.zdrowotna@psse-miedzychod.pl

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzychodzie, Pion Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia realizuje wiele różnorodnych zadań zmierzających do ochrony i umacniania zdrowia skierowanych do różnych grup odbiorców: do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ich rodziców i opiekunów, młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ich rodziców i opiekunów oraz ogółu społeczeństwa.

Wszystkie nasze działania mają na celu przekazanie Państwu informacji o tym, jak chronić umacniać zdrowie swoje i swoich bliskich. Zachęcamy Państwa do zainteresowania się naszą ofertą: programami edukacyjnymi i akcjami. Jesteśmy dobrym i sprawdzonym partnerem, współpracujemy z jednostkami rządowymi i samorządowymi; starostwem powiatowym, urzędami miast i gmin, instytutami naukowo-badawczymi: Instytutem Żywności i Żywienia, Instytutem Zdrowia Publicznego oraz Państwowym Zakładem Higieny, których opracowania wykorzystujemy w swoich działaniach. Spośród wielu różnych i istotnych zagadnień służących ochronie i umacnianiu zdrowia wybraliśmy te, na które naszym zdaniem mamy możliwość osobistego wpływania. Wynikają one z przyjętej przez Państwo Polskie polityki zdrowotnej zawartej w obowiązujących dokumentach: Narodowym Programie Zdrowia, Programie Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce, Krajowym Programie Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, a dotyczących w szczególności profilaktyki palenia tytoniu, profilaktyki chorób zakaźnych, racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej. Szczególne znaczenie posiadają wszelkie działania podejmowane na terenie powiatu, ponieważ wynikają z potrzeb społeczeństwa lokalnego, inicjowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzychodzie we współpracy z władzami lokalnymi, które konsolidują mieszkańców powiatu, odpowiadając na ich zapotrzebowanie informacyjne i umożliwiając dostęp do badań profilaktycznych – zachęcamy do udziału w akcjach zdrowotnych. Przede wszystkim od nas i naszych decyzji zależy zdrowie nasze i naszych bliskich.

{"register":{"columns":[]}}