W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Obszary działalności

Główne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.

Zadania

Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

Realizacja poprzez:

· inicjowanie i wytyczanie kierunków przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia oraz metod zapobiegania chorobom;

· podejmowanie działań na rzecz zapobiegania chorobom i promowania zdrowego stylu życia, poprzez akcje, festyny prozdrowotne i szkolenia;

· koordynowanie, nadzorowanie i ocena działalności oświatowo – zdrowotnej prowadzonej przez szkoły i inne placówki oświatowo – wychowawcze, zakłady opieki zdrowotnej i inne zakłady, instytucje i organizacje oraz udzielanie im pomocy w prowadzeniu tej działalności;

· współpracę z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;

· dystrybucję materiałów oświatowo – zdrowotnych.

Dane do kontaktu:

Monika Osak
e-mail: oswiata.zdrowotna@psse-oborniki.pl

{"register":{"columns":[]}}