W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Oświata zdrowotna i promocja zdrowia

Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Zgodnie z Ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. Stanowisko ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia ma za zadanie inicjować, organizować i prowadzić działalność oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych. Podstawowe kierunki działalności w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wyznacza Narodowy Program Zdrowia opracowany na lata 1996-2005. Celem strategicznym tego programu jest poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności. W programie zawartych jest 18 celów operacyjnych opartych na analizie sytuacji zdrowotnej kraju oraz zadania służące ich osiągnięciu. 

Do zadań Stanowiska ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Sieradzu należy:

 •  Rozpoznanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działania;

 •  Wdrażanie, monitorowanie i ocena realizacji ogólnopolskich programów edukacyjnych:

  •  w placówkach oświatowych,

  •  w placówkach opieki zdrowotnej,

 •  Prowadzenie szkoleń metodycznych dla koordynatorów programów edukacyjnych.

 •  Inicjowanie i realizacja działań w ramach światowych i ogólnopolskich akcji prozdrowotnych dotyczących m.in. profilaktyki HIV/AIDS, walki z nałogiem palenia tytoniu, racjonalnego odżywiania.

 •  Udzielanie pomocy metodycznej i organizacyjnej placówkom oświaty i ochrony zdrowia w realizacji ich zadań prozdrowotnych.

 •  Dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych.

 •  Działania zgodnie z systemem jakości funkcjonującym w Stacji.