W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komunikat dla konsumentów wody z wodociągu sieciowego w Kolonii Woli Szydłowieckiej

08.06.2021

pilny komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Skierniewicach informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu sieciowego w Kolonii Woli Szydłowieckiej zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Kolonia Wola Szydłowiecka, Wola Szydłowiecka,
Kolonia Bolimowska Wieś, Joachimów Mogiły, Bolimowska Wieś, Ziąbki, Ziemiary oraz fragment miejscowości Humin stwierdzono ponadnormatywną zawartość zwięków żelaza, manganu i mętności. Wartość parametryczna dla żelaza, manganu oraz mętności została znacznie przekroczona, ale nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach, działając w oparciu o § 21 ust. 1 pkt 3 w/w rozporządzenia stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia, określając jednocześnie zgodnie z § 21 ust. 5 termin niezbędny do osiągnięcia realizacji działań naprawczych, podjętych przez Gminę Bolimów.

Woda warunkowo nadaje się do spożycia

Występowanie przekroczenia poziomu żelaza, manganu i mętności nie ma bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, jednakże obecność wysokich stężeń jest niekorzystna ze względu na dyskomfort konsumentów związany z barwą oraz mętnością wody.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Materiały

Komunikat z dnia 8.06.2021 Kolonia Wola Szydłowiecka warunkowa przydatność
komunikat​_warunkowa​_przyd​_Kolonia​_Wola​_Szysłowiecka.pdf 0.68MB