W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja w związku z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa 2019-nCoV

04.01.2021

Informacja w związku z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa 2019-nCoV.

Informacje dotyczące koronawirusa

Rozwój epidemii koronawirusa wiąże się ze szczególnie wytężonymi działaniami wszystkich instytucji państwowych zapewniających bezpieczeństwo obywateli RP. 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych nieustannie monitoruje rozwój epidemii poza granicami Polski za pośrednictwem sieci placówek dyplomatycznych, współpracując przy tym z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia.

Władze południowokoreańskie zdecydowały o tymczasowym zawieszeniu reżimu bezwizowego dla obywateli RP. Od 13 kwietnia 2020 r. wszyscy planujący przyjazd do Korei Południowej zobowiązani są do uzyskania wcześniej wizy w południowokoreańskim przedstawicielstwie konsularnym. Jednocześnie wszystkie wizy krótkoterminowe C-1 i C-3 wydane do 5 kwietnia 2020 r. włącznie zostają zawieszone, a osoby które je otrzymały muszą ponownie złożyć wniosek o wydanie nowej wizy. 

Od 1 czerwca 2020 r. obcokrajowcy przebywający w Korei Południowej na podstawie wiz długoterminowych, w sytuacji planowanego wyjazdu i ponownego powrotu do tego kraju zobowiązani są do uzyskania w urzędzie imigracyjnym lub na lotnisku zezwolenia na ponowny wjazd tzw. Re-Entry Permit. Niezyskanie zezwolenia wiązać się będzie z utratą dotychczas posiadanego statusu wizowego.

Osoby, które uzyskały Re-Entry Permit  celem powrotu do Korei Południowej zobowiązane są do uzyskania w ciągu 48 godzin przed datą wylotu zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez władze medyczne kraju, w którym obecnie przebywają. Zaświadczenie to wydane w języku angielskim lub koreańskim musi potwierdzać brak występowania u badanego takich objawów jak gorączka, kaszel, dreszcze, ból głowy, bole mięśni, trudności z oddychaniem oraz brak innych symptomów schorzeń płucnych. Ponadto, od 8 stycznia 2021 r. obcokrajowcy przybywający do Republiki Korei przed wejściem na pokład samolotu zobowiązani są przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19 wykonanego w ciągu poprzedzających 72 godzin. Zaświadczenie powinno być wydane w języku angielskim lub koreańskim lub przetłumaczone na te języki przez tłumacza przysięgłego.

Po przylocie do Republiki Korei podróżni poddawani są testowi na COVID-19 na lotnisku (podróżni wykazujący objawy COVID-19), w rządowych centrach medycznych (nierezydenci asymptomatyczni) lub w regionalnych centrach medycznych właściwych dla miejsca zamieszkania (rezydenci asymptomatyczni). Po uzyskaniu negatywnego wyniku testu podróżni odbywają obowiązkową 14-dniową kwarantannę. Obcokrajowcy posiadający prawo pobytowe w Korei (posiadacze Alien Registration Card oraz wiz długoterminowych) mogą ją odbyć w miejscu zamieszkania. Pozostali, w tym podróżni przebywający w ramach pobytów krótkoterminowych, są skierowani do rządowego ośrodka i obciążeni kosztami wynoszącymi 2 000 000 KRW (ok. 6200 PLN), za cały okres kwarantanny. Osoby objęte kwarantanną zobowiązane są do zainstalowania na telefonie komórkowym specjalnej aplikacji do raportowania swojego stanu zdrowia. W przypadku pozytywnego wyniku testu, podróżny, zależnie od aktualnego stanu zdrowia, zostanie hospitalizowany lub odprowadzony do „ośrodka opieki zdrowotnej” (Community Treatment Center).

Od 16 sierpnia 2020 r. przybywający do Korei Południowej obcokrajowcy, którzy złamią zasady kwarantanny, są zobowiązani do pokrycia kosztów hospitalizacji i leczenia COVID-19. Dodatkowo, od 24 sierpnia 2020 r. władze Republiki Korei na zasadzie wzajemności pobierają opłaty za leczenie COVID-19 od przybywających do Republiki Korei obywateli państw, w których za leczenie pobierane są opłaty od obywateli Republiki Korei. Ponadto, za złamanie zasad kwarantanny może zostać nałożona kara do 1 roku pozbawienia wolności lub grzywna w wysokości do 10 mln KRW  (ok. 31 tys. PLN).

Niezależnie od miejsca pobytu, najważniejsze jest świadome kontrolowanie swojego stanu zdrowia i zgłaszanie się do odpowiednich służb, jeśli pojawią się niepokojące sygnały. Obcokrajowcy przebywający w Korei Południowej mogą uzyskać poradę w sprawach pobytowych pod numerem telefonu 1345 (Infolinia Koreańskiej Służby Imigracyjnej) oraz na stronie Koreańskiej Służby Imigracyjnej: https://www.hikorea.go.kr. Informacje dotyczące sytuacji epidemicznej w Korei Południowej można uzyskać pod numerem infolinii  1339 (informacja dostępna całodobowo w 20 językach, w  tym m. in. w j. angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim i rosyjskim) oraz na stronie Koreańskiego Centrum Przeciwdziałania i Kontroli Chorób Zakaźnych. 

Przed podjęciem decyzji o wyjeździe zagranicznym zalecamy lekturę komunikatów Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Raporty GIS to najlepsze źródło wiedzy dotyczące zagrożenia wirusem SARS-CoV-2. Dodatkowo zalecamy lekturę rządowej strony dot. koronawirusa. Zachęcamy także wszystkich do rejestracji w systemie Odyseusz oraz kontakt mailowy z Ambasadą (seul.amb.sekretariat@msz.gov.pl). MSZ RP uruchomiło infolinię dot. możliwości przekraczania granic. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 523 8880.

Aby uzyskać szerszy obraz sytuacji dot. bezpieczeństwa w poszczególnych krajach, zachęcamy do zapoznania się z najbardziej aktualnymi informacjami zebranymi przez MSZ i znajdującymi się na stronach internetowych placówek, koncie twitterowym @PolakZaGranica oraz w Informacjach dla podróżujących. Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o unikanie wszelkich podróży zagranicznych.