W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie o pracę

24.07.2020

Ambasada RP w Seulu poszukuje kandydata na stanowisko referenta ds. konsularno – administracyjnych.

LOGO PL

OGŁOSZENIE

Ambasada RP w Seulu poszukuje kandydata na stanowisko referenta ds. konsularno – administracyjnych.

 1. Wymiar etatu: 1/1
 2. Adres i miejsce wykonywania pracy:

Ambasada RP w Seulu

Samcheong-ro 20-1

Jongno-gu, 03062 Republika Korei

 

 1. Główny zakres obowiązków:
 • obsługa sekretariatu w konsulacie,
 • obsługa interesantów w sprawach konsularnych, w tym przyjmowanie wniosków wizowych, paszportowych i innych,
 • udzielanie informacji konsularnych w konsulacie, a także telefonicznie oraz pocztą elektroniczną,
 • redagowanie informacji konsularnych, 
 • tłumaczenie dokumentów (język polski, koreański i angielski),
 • obsługa bieżących kontaktów konsula i kierownika administracyjno – finansowego
  z instytucjami, urzędami i firmami koreańskimi oraz polskimi,
 • zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów i korespondencji konsularnej
  oraz administracyjno – finansowej,
 • realizacja zamówień materiałów biurowych i wyposażenia Ambasady,
 • pomoc przy organizacji wydarzeń organizowanych przez Ambasadę,
 • samodzielne przygotowywanie okolicznościowej korespondencji w języku polskim, koreańskim i angielskim,
 • prowadzenie kalendarza spotkań,
 • wykonywanie innych poleceń kierownika placówki, konsula oraz kierownika administracyjno – finansowego.
 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, polskiego i koreańskiego.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność planowania, zdobywania informacji, rozwiązywania problemów, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • dyspozycyjność.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV i list motywacyjny,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków.

Wszelkie dokumenty załączane do oferty przez kandydatów powinny być wystawione w języku polskim, bądź języku angielskim. Dokumenty w języku koreańskim należy przetłumaczyć na język polski, bądź język angielski.

 1. Termin składania aplikacji:
 •  do 7 sierpnia 2020 r. (decyduje data wpływu dokumentów do Ambasady).
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Adres do korespondencji:

Aplikacje należy wysyłać na poniższy adres pocztowy ambasady lub adres mailowy:

 • Adres pocztowy:

Embassy of the Republic of Poland in Seoul

Samcheong-ro 20-1

Jongno-gu, 03062, Republic of Korea

z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji:
 aplikacja na stanowisko ds. konsularno – administracyjnych.

 • Adres poczty elektronicznej:

seul.amb.sekretariat@msz.gov.pl

w tytule należy wskazać: aplikacja na stanowisko ds. konsularno – administracyjnych.

               Wszelkie dokumenty należy zeskanować i przesyłać wyłącznie w formacie PDF.

 1.  Dodatkowe informacje:
 • Dokumenty powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane (prosimy nie przesyłać oryginałów).
 • W zgłoszeniu należy podać adres e-mail oraz numer telefonu. Kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (02) 723-9681
  lub adresem seul.amb.sekretariat@msz.gov.pl 

Materiały

Zgoda dane osobowe rekrutacja Amabsada RP w Seulu
Zgoda​_dane​_osobowe​_rekrutacja​_Amabsada​_RP​_w​_Seulu.doc 0.03MB