W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

KOMUNIKAT podróżne ubezpieczenia medyczne

01.12.2020

konsulat Polski w Kiszyniowie, WK Ambasady w Kiszyniowie

Ambasada RP w Kiszyniowie informuje, że od 1 grudnia 2020 r. zmieniły się warunki, jakie musi spełniać podróżne ubezpieczenie medyczne dla cudzoziemców ubiegających się o wydanie wizy krajowej.

Podróżne ubezpieczenie medyczne spełnia nowe wymagania, jeżeli:

-        przewiduje odpowiedzialność ubezpieczyciela na kwotę ubezpieczenia min. 30 tys. EUR;

-        jest ważne przez cały okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium RP;

-        pokrywa wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu cudzoziemca na tym terytorium w przypadku:     

koniecznej podróży powrotnej z powodów medycznych,

potrzebnej pilnej pomocy medycznej,

nagłego leczenia szpitalnego,

śmierci,

a ubezpieczyciel:

-        zobowiązuje się do pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych ubezpieczonemu bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego tych świadczeń – na podstawie wystawionego rachunku;

-        zapewnia całodobową usługę centrum alarmowego, które przyjmuje zgłoszenia zdarzeń podlegających odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Jeżeli ubezpieczyciel nie ma siedziby lub oddziału w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP, PCz UE, PCz EFTA – strony umowy o EOG lub w Szwajcarii, musi spełniać dodatkowe warunki, tj.:

-        publikować wyniki audytu swojej działalności; audyt powinien być wykonany przez uznany międzynarodowy podmiot audytowy i wskazywać na rzeczywistą możliwość zaspokajania roszczeń przysługujących podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych na terytorium RP;

-        publikować (co najmniej w okresach półrocznych) dane na temat sumy zebranych składek oraz wielkości wypłat w danym rodzaju ubezpieczeń. ‘

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o ubezpieczycielach i oferowanych przez nich ubezpieczeniach, spełniających warunki, o których mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach jest umieszczona na stronie internetowej MSZ