W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Prawo

Pliki do pobrania

Materiały

ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 924)
Ustawa​_z​_dnia​_26​_kwietnia​_2019​_r​_o​_zmianie​_ustawy​_o​_pomocy​_państwa​_w​_wychowywaniu​_dzieci​_oraz​_niektórych​_innych​_ustaw​_(Dz​_U​_z​_2019​_r​_poz​_924).pdf 0.32MB
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2018 poz. 2134)
Nowe​_Ustawa​_o​_pomocy​_państwa​_w​_wychowywaniu​_dzieci.pdf 0.62MB
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. poz. 1465)
Rozporządzenie​_Ministra​_Rodziny,​_Pracy​_i​_Polityki​_Spolecznej​_z​_dnia​_27​_lipca​_2017​_r​_w​_sprawie​_sposobu​_i​_trybu​_postępowania​_w​_sprawach​_o​_przyznanie​_świadczenia​_wychowawczego.pdf 0.25MB
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M.P. poz. 766)
Nowe​_Obwieszczenie​_Ministra​_Rodziny​_Pracy​_i​_Polityki​_Społecznej​_z​_dnia​_27​_lipca​_2017​_r​_w​_sprawie​_wysokości​_dochodu​_za​_rok​_2016​_r​_z​_dzieałalności​_podlegającej​_opodatkowaniu​_na​_podstawie​_przepisów​_o​_zryczałtowanym.pdf 0.36MB
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M.P. poz. 721)
obwieszczenie​_Ministra​_Rodziny,​_Pracy​_i​_Polityki​_Społecznej​_z​_dnia​_9​_lipca​_2018​_r​_w​_sprawie​_wysokości​_dochodu​_za​_rok​_2017​_r​_z​_działalności​_podlegającej​_opodatkowaniu.pdf 0.36MB
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1813)
Rozporządzenie​_Ministra​_Rodziny,​_Pracy​_i​_Polityki​_Spolecznej​_z​_dnia​_28​_września​_2017​_r​_w​_sprawie​_sprawozdań​_rzeczowo-finansowych​_z​_realizacji​_zadań​_z​_zakresu​_świadczenia​_wychowawczego.pdf 0.10MB
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. poz. 1428)
Nowe​_Ustawa​_z​_dnia​_7​_lipca​_2017​_r​_o​_zmianie​_niektórych​_ustaw​_związanych​_z​_systemami​_wsparcia​_rodzin.pdf 0.25MB
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
24.05.2019 12:10 Biuro Promocji
Pierwsza publikacja:
17.05.2019 15:00 Piotr Wasiak
{"register":{"columns":[]}}