W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Aktywizacja młodzieży

Młodzież jest częścią rodziny. Dlatego Ministerstwo Rodziny udziela jej w razie potrzeby wsparcia i opieki.

W centrum działań MRPiPS znajduje się zwłaszcza młodzież z różnych przyczyn zagrożona wykluczeniem społecznym. Na jej rzecz działają nadzorowane przez Ministerstwo Rodziny Ochotnicze Hufce Pracy wspierające młodych ludzi na drodze do samodzielności życiowej i zawodowej.

OHP są instytucją państwową, której misją jest wspieranie zagrożonej marginalizacją młodzieży w procesie kształcenia, wychowania i integracji społecznej oraz przygotowanie jej do pełnienia ról społecznych i zawodowych.

W kilkuset jednostkach OHP znajdujących się na terenie całego kraju młodzież zdobywa wykształcenie oraz kompetencje społeczne i zawodowe konieczne w dorosłym i odpowiedzialnym życiu. Młodzi ludzie w wieku 15-25 lat uzyskują wszechstronną pomoc dydaktyczną i pedagogiczną, także w ramach bezpłatnej opieki internatowej.

OHP opiekuje się trzydziestoma tysiącami młodych ludzi, którym umożliwia kształcenie w ponad sześćdziesięciu zawodach, przygotowując ich jednocześnie do możliwie płynnego wchodzenia na rynek pracy. W tym celu OHP współpracują z pracodawcami, a także realizują projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz wdrażają programy wymiany międzynarodowej.