W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wytyczne dla żłobków i klubów dziecięcych - pytania i odpowiedzi

30.04.2020

Czy muszę wznowić działalność prowadzonej przez mnie instytucji opieki od 6 maja? Czy jest to obowiązek? Gdzie mogę się poradzić i uzyskać informację, czy warunki, które zapewniam, są bezpieczne i zgodne z wytycznymi? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

rodzina - koronawirus
 1. Czy muszę wznowić działalność prowadzonej przez mnie instytucji opieki od 6 maja? Czy jest to obowiązek?

To indywidualna decyzja organu założycielskiego, podjęta we współpracy z pracownikami powiatowych służb sanitarnych, po przeanalizowaniu sytuacji  epidemiologicznej w regionie. Otwarte mogą być tylko instytucje, w których zapewniono realizację wytycznych zamieszczonych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 1. Na jakiej podstawie mam podjąć decyzję o wznowieniu działalności opiekuńczej?

 • W pierwszej kolejności zweryfikuj czy możesz zapewnić realizację wytycznych zamieszczonych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Po drugie, zbierz (zdalnie np. telefonicznie lub mailowo) informacje od rodziców o liczbie dzieci, które po otwarciu instytucji byłyby powierzone opiece oraz na jaki czas.
 • Po trzecie pamiętaj, że kluczowa jest współpraca podmiotu prowadzącego instytucję opieki z inspekcją sanitarną. Decyzja o uruchomieniu oraz o zastosowanych środkach bezpieczeństwa powinna zostać skonsultowana z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 1. Czy muszę ograniczać liczbę dzieci w żłobku, klubie dziecięcym oraz u dziennego opiekuna, a jeśli tak to na podstawie jakich kryteriów?

To czy liczba dzieci w żłobku, klubie dziecięcych lub u dziennego opiekuna zostanie ograniczona, jest indywidualną decyzją organu założycielskiego. Decyzja o podziale na grupy oraz ich liczebności powinna wynikać z uzgodnień z lokalną powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, w trakcie których zostałyby uwzględnione indywidualne warunki danej instytucji opieki.

 1. Gdzie mogę się poradzić i uzyskać informację czy warunki, które zapewniam są bezpieczne i zgodne z wytycznymi?

Decyzję o ponownym otwarciu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz o zastosowaniu poszczególnych środków bezpieczeństwa skonsultuj z lokalną powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

 1. Czy pracownicy mają obowiązek noszenia maseczek ochronnych/przyłbic oraz rękawiczek w czasie przebywania na terenie instytucji i sprawowania opieki?

Nie, pracownicy nie mają takie obowiązku, ale powinny być one dostępne w razie konieczności ich użycia. Konieczne natomiast jest dezynfekowanie rąk przez osoby dorosłe po wejściu do budynku oraz w trakcie pracy z dziećmi – dozowniki z płynami do dezynfekcji muszą być umieszczone w miejscach niedostępnych dla dzieci. Natomiast dzieci powinny często myć ręce wodą z mydłem, o co ma obowiązek dbać opiekun.

 1. Jak często mam dezynfekować sprzęt i jak prowadzić prace porządkowe?

Codziennie muszą być dezynfekowane ciągi komunikacyjne, dezynfekowane powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, ramy łóżeczek lub leżaczków, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków. Po każdym użyciu zabawek lub innych sprzętów przez dziecko należy je umyć i zdezynfekować (chyba, że jest tyle zabawek, że każde dziecko bawi się inną).

 1. Co mam zrobić jeśli podejrzewam, że dziecko przyprowadzone przez rodzica może być chore?

Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci nie wpuszczaj go do instytucji, poproś rodzica o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem. W trakcie zbierania informacji od rodziców o chęci przyprowadzenia dziecka do instytucji po jego uruchomieniu, poinformuj rodzica o tej wytycznej.

 1. Co mam zrobić jeżeli pracownik zaobserwuje u siebie niepokojące objawy podczas sprawowania opieki nad dziećmi lub niepokojące objawy zostaną zaobserwowane u dziecka?

W przypadku wystąpienia podczas zajęć u personelu/podopiecznego  objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć pracownika od pracy/ dziecko od zajęć i odesłać transportem indywidualnym (w przypadku dziecka w porozumieniu z rodzicem) do domu. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Pracownik/ podopieczny powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Osoba niesamodzielna powinna mieć na ten czas zapewnioną stałą opiekę. Zaleca się na czas oczekiwania na transport, zapewnić pracownikowi/ podopiecznemu jednorazową maseczkę i rękawiczki.

Zaleca się ustalenie listy osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywała osoba z objawami zakażenia, a także przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z ogólnie obowiązującymi procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, oparcia itp.), których dotykał.  Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.