W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie

Wyniki badań: EU-CONSULT dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - „Ogólnopolska diagnoza infrastruktury wsparcia osób doznających przemocy oraz ocena efektywności i skuteczności stosowanych form pomocy” (2017 r.).

Materiały

Ogólnopolska diagnoza infrastruktury wsparcia osób doznających przemocy oraz ocena efektywności i skuteczności stosowanych form pomocy- raport końcowy
DPS-przemoc​_Ogolnopolska​_diagnoza​_infrastruktury​_wsparcia​_osob​_doznajacych​_przemocy​_oraz​_ocena​_efektywnosci​_i​_skutecznosci​_stosowanych​_form​_pomocy-​_raport​_koncowy.pdf 3.37MB

Wyniki badań: WYG PSDB dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (2014 r.) w ramach Projektu pn. „Rodzina polska wolna od Przemocy” dla Programu Operacyjnego PL 14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

Diagnoza i porównanie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz ocena efektywności działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Materiały

Badania porównawcze oraz diagnoza skali występowania przemocy w rodzinie wśród osób dorosłych oraz dzieci z podziałem na poszczególne formy przemocy wraz z opisem charakterystyki ofiar przemocy i sprawców
DPS​_przemoc​_Badania​_porównawcze​_oraz​_diagnoza​_skali​_występowania​_przemocy​_w​_rodzinie​_wśród​_osób​_dorosłych​_oraz​_dzieci​_z​_podziałem​_na​_poszczególne​_formy​_przemocy.pdf 4.98MB
Diagnoza zjawiska przemocy i możliwości uzyskania pomocy w sytuacji doświadczania przemocy w percepcji dzieci i młodzieży
DPS​_przemoc​_Diagnoza​_zjawiska​_przemocy​_i​_możliwości​_uzyskania​_pomocy​_w​_sytuacji​_doświadczania​_przemocy​_w​_percepcji​_dzieci​_i​_młodzieży.pdf 2.27MB
Ocena efektywności systemu przeciwdziałania przemocy przez profesjonalistów
DPS​_przemoc​_Ocena​_efektywności​_systemu​_przeciwdziałania​_przemocy​_przez​_profesjonalistów.pdf 2.64MB
Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych Raport z badania ogólnopolskiego 2015 r. oraz badania porównawczego z lat 2009-2015
DPS​_przemoc​_Przemoc​_w​_rodzinie​_wobec​_osób​_starszych​_i​_niepełnosprawnych​_Raport​_z​_badania​_ogólnopolskiego​_2015​_r​_oraz​_badania​_porównawczego​_z​_lat​_2009-2015.pdf 1.84MB

Wyniki badań: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (2013 r.)

Materiały

Ewaluacja lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – doświadczenia dotyczące sposobów pomagania i nasilenia stresu pourazowego (PTSD) z perspektywy osób dotkniętych przemocą w rodzinie, Raport z badania, 2013
DPS​_przemoc​_Ewaluacja​_lokalnego​_systemu​_przeciwdziałania​_przemocy​_w​_rodzinie​_–​_Raport​_z​_badania,​_2013.docx 1.51MB

Wyniki badań: MillwardBrown SMG/KRC dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (2012 r.)

Materiały

Diagnoza dotycząca realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wykonywanych przez zespoły interdyscyplinarne/ grupy robocze, a także realizacji procedury „Niebieskie Karty” w oparciu o rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” 2012
DPS​_przemoc​_Diagnoza​_dotycząca​_realizacji​_zadań​_wynikających​_z​_ustawy​_o​_przeciwdziałaniu​_przemocy​_w​_rodzinie​_wykonywanych​_przez​_zespoły​_interdyscyplinarne​_​_grupy​_robocze,.pdf 1.65MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
14.09.2018 13:00 Jolanta Spychała
Pierwsza publikacja:
30.10.2018 10:10 Biuro Promocji