Elżbieta Bojanowska

Podsekretarz Stanu

  • Podsekretarz Stanu Elżbieta Bojanowska

    Podsekretarz Stanu Elżbieta Bojanowska

Socjolog, polityk społeczny, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii.

Ukończyła kierunek Politologia i Nauki Społeczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (dawniej ATK) oraz specjalizację z zakresu polityki społecznej w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie organizacji pomocy społecznej na Uniwersytecie Warszawskim.

Obecnie jest adiunktem w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych i Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Była Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej. Pracowała w Kancelarii Senatu RP, PKN ORLEN SA oraz Ministerstwie Sportu i Turystyki, gdzie była m.in. Dyrektorem Departamentu.

Autorka publikacji naukowych z zakresu socjologii i polityki społecznej, a przede wszystkim różnych aspektów starości i starzenia się polskiego społeczeństwa.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 17.08.2018 14:11
Osoba publikująca: Piotr Wasiak
Zmodyfikowano: 17.08.2018 14:11
Osoba modyfikująca: Piotr Wasiak