W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Gdzie uzyskać więcej informacji

Ustalaniem prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłatą przyznanego świadczenia zajmuje się gminny organ właściwy. Jest nim wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która ubiega się o świadczenie wychowawcze lub otrzymuje to świadczenie. Realizacja świadczenia może być przekazana także do jednostki organizacyjnej gminy, np. do ośrodka pomocy społecznej.

W sprawach, w których zastosowanie mają unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – co ma miejsce w przypadku przebywania członka rodziny w innych kraju Unii Europejskiej, EOG lub Szwajcarii – prawo do świadczenia wychowawczego ustala właściwy wojewoda. Świadczenie wychowawcze przyznane przez wojewodę wypłaca gminny organ właściwy.

 

Aby uzyskać szczegółowe informacje oraz wiążące rozstrzygnięcie w konkretnej i indywidualnej sprawie dotyczącej świadczenia wychowawczego, należy zwrócić się do właściwego według miejsca zamieszkania gminnego organu, który przyznaje i wypłaca te świadczenia, a w sprawach dotyczących ustalania prawa do świadczenia wychowawczego w  ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego do właściwego wojewody.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.06.2020 10:22 Agnieszka Strzelecka
Pierwsza publikacja:
02.07.2019 11:39 Biuro Promocji