W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

III. Zasiłek rodzinny

Pobierz pliki

Materiały

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO (aktualizacja na 19. 06. 2020 r. - zmiany merytoryczne, tj. dostosowanie do zmian prawnych)
SR-1(ZASIŁEK RODZINNY).pdf 0.17MB
ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO (aktualizacja na 16.06.2020 r. - zmiany niemerytoryczne, tj. niewynikające ze zmian prawnych)
ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO (aktualizacja na 16.06.2020 r. - zmiany niemerytoryczne, tj. niewynikające ze zmian prawnych).pdf 0.13MB
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHDOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (aktualizacja na 16.06.2020 r. - zmiany merytoryczne tj. dostosowanie do zmian prawnych)
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH N.pdf 0.10MB
4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY (bez zmian)
Oświadczenie​_o​_dochodach​_z​_gosp​_rolnego​_ZR.pdf 0.08MB
5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO (bez zmian)
Oświadczenie​_urlop​_wychowawczy​_ZR.pdf 0.08MB
6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM (bez zmian)
Oświadczenie​_instyt​_zapewn​_całodobowe​_utrzymanie​_ZR.pdf 0.08MB
7. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA (bez zmian)
Oświadczenie​_o​_tymczasowym​_zameldowaniu​_ZR.pdf 0.08MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.11.2018 13:19 Małgorzata Podrażka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Olgierd Podgórski, dyrektor DSR/ Agnieszka Strzelecka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
III. Zasiłek rodzinny 5.0 02.09.2020 12:26 Małgorzata Podrażka
III. Zasiłek rodzinny 4.0 19.06.2020 15:35 Agnieszka Strzelecka
III. Zasiłek rodzinny 3.0 16.06.2020 15:23 Agnieszka Strzelecka
III. Zasiłek rodzinny 2.0 16.06.2020 13:54 Agnieszka Strzelecka
III. Zasiłek rodzinny 1.4 19.06.2019 10:34 Biuro Promocji
III. Zasiłek rodzinny 1.3 19.06.2019 10:29 Biuro Promocji
III. Zasiłek rodzinny 1.2 13.06.2019 14:31 Biuro Promocji
III. Zasiłek rodzinny 1.1 13.06.2019 14:28 Biuro Promocji
III. Zasiłek rodzinny 1.0 02.11.2018 13:19 Małgorzata Podrażka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP