III. Zasiłek rodzinny

Pobierz pliki

pdf 1.WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO (aktualizacja wniosku do obowiązującego stanu prawnego)

0.17MB

pdf 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

0.12MB

pdf 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.) (aktualizacja wniosku do obowiązującego stanu prawnego)

0.09MB

pdf 4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

0.08MB

pdf 5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO

0.08MB

pdf 6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

0.08MB

pdf 7. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

0.08MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 02.11.2018 13:19
Osoba publikująca: Małgorzata Podrażka
Zmodyfikowano: 19.06.2019 10:34
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji
Wytwarzający/ Odpowiadający: Departament Polityki Rodzinnej
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
III. Zasiłek rodzinny 1.0 02.11.2018 13:19 Małgorzata Podrażka Małgorzata Podrażka
III. Zasiłek rodzinny 1.1 13.06.2019 14:28 Biuro Promocji Małgorzata Podrażka
III. Zasiłek rodzinny 1.2 13.06.2019 14:30 Biuro Promocji Małgorzata Podrażka
III. Zasiłek rodzinny 1.3 19.06.2019 10:29 Biuro Promocji Małgorzata Podrażka
III. Zasiłek rodzinny 1.4 19.06.2019 10:33 Biuro Promocji Małgorzata Podrażka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP