Załatw sprawę

Article List

Przyjęcia interesantów

Co zrobić, aby spotkać się z członkiem kierownictwa ministerstwa?

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej można składać na kilka sposobów.

Jak uzyskać informację do ponownego wykorzystania

Informacje publiczne i ich użycie

Patronat Honorowy

Jeśli organizujesz wydarzenie związane działaniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, możesz ubiegać się o patronat ministra rodziny, pracy i polityki społecznej

Tryb postępowania w sprawach o nadanie orderów lub odznaczeń państwowych

Jakie jest postępowanie w przypadku nadawania odznaczeń państwowych?

Honorowa Odznaka Primus in Agendo

Rozporządzeniem z dnia 7 lipca 2015 r. (Dz. U. poz.1020) Rada Ministrów ustanowiła honorową odznakę Primus in Agendo ("Pierwszy w działaniu").

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 21.11.2018 14:13
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 21.11.2018 14:13
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl