Marcin Zieleniecki

Podsekretarz Stanu

  • Podsekretarz stanu Marcin Zieleniecki

    Podsekretarz stanu Marcin Zieleniecki

W 1994 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim. Zawodowo związany z Uniwersytetem Gdańskim, gdzie doszedł do stanowiska profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Pracy. Został również wykładowcą w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Był ekspertem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Jest mediatorem z listy mediatorów przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.  Przez wiele lat był członkiem Komisji do Spraw Układów Zbiorowych Pracy przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 17.08.2018 14:27
Osoba publikująca: Piotr Wasiak
Zmodyfikowano: 17.08.2018 14:27
Osoba modyfikująca: Piotr Wasiak