W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nowa odsłona programu "Rodzina 500+" - pytania i odpowiedzi

Jedną z największych zmian zapowiedzianych w "Nowej Piątce" jest rozszerzenie sztandarowego programu rządu Zjednoczonej Prawicy – „Rodzina 500+” – na każde dziecko. Co się zmieniło, jakie są terminy składania wniosków, ile to wszystko kosztuje? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo poniżej.

Czy po zmianach w programie „Rodzina 500+” świadczenie dostaną także rodzice jedynaków?

Tak, świadczenie wychowawcze bez kryterium dochodowego przysługuje zarówno na pierwsze, jak i jedyne dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Od kiedy świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko?

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (w tym również jedyne) bez względu na dochód rodziny przysługuje od 1 lipca br.

W jaki sposób można wnioskować o świadczenie „Rodzina 500+”?

Tak jak w poprzednich latach, wniosek można złożyć drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) lub drogą tradycyjną (podczas osobistej wizyty w urzędzie lub listownie pocztą).

Czy zmieniły się terminy składania wniosków? Kiedy zostaną wypłacone pieniadze?

W 2019 r., tak jak do tej pory, wnioski można składać drogą elektroniczną od 1 lipca, a tradycyjną – od 1 sierpnia. Zmiany w tym zakresie czekają nas dopiero w roku 2021.

Warto pamiętać, że aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października 2019 r. Złożenie wniosku we wrześniu br. daje gwarancję wypłacenia świadczenia z wyrównaniem od lipca, najpóźniej do 30 listopada 2019 r.

Uwaga: Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone najpóżniej do końca roku, ale z wyrównaniem jedynie od października. Wniosek złożony w listopadzie 2019 r. to wypłata z wyrównaniem od listopada, najpóźniej do 31 stycznia 2020 r. Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Co z terminami dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko?

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 r. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca br. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września).

Czy oprócz wniosku o przyznanie świadczenia „500+” na pierwsze dziecko trzeba będzie składać dodatkowe dokumenty?

W związku ze zniesieniem kryteriów, rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej, a ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, organ realizujący to świadczenie będzie opierał się przede wszystkim na informacjach zawartych we wniosku.

Natomiast, jeśli w indywidualnej sprawie będą wymagane jakieś dodatkowe dokumenty (w tym oświadczenia), z wnioskodawcą skontaktuje się w tej sprawie gminny organ właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, do którego składany jest wniosek.

Ile to wszystko będzie kosztowało?

W roku 2019 program „Rodzina 500+” będzie kosztował dodatkowe 9,6 mld zł. W kolejnych latach dodatkowy koszt finansowania programu bez kryterium dochodowego wyniesie ok. 20 mld zł. W sumie będzie to 41 mld zł rocznie.

Ile dzieci skorzysta z programu?

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że wsparcie trafi łącznie do 6,8 mln dzieci (dzisiaj jest to 3,6 mln dzieci – stan na luty 2019 r.) Wśród nich będą teraz także wszystkie dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Co jeszcze się zmieniło?

  • Wprowadzenie szczególnego 3-miesięcznego terminu – liczonego od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Do tej pory rodzice mieli na to 1 miesiąc.
  • Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. Aby zachować ciągłość świadczenia wychowawczego rodzic, który został z dzieckiem musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzina, który do tej pory pobierał świadczenie wychowawcze.
  • od 1 lipca 2019 r. dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko otrzymają także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Program objął także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
09.07.2019 13:06 Agnieszka Strzelecka
Pierwsza publikacja:
09.07.2019 13:06 Agnieszka Strzelecka