Przegląd systemów wsparcia rodzin

Rada Ministrów 4 kwietnia br. przyjęła „Przegląd systemów wsparcia rodzin”, który zawiera ocenę i propozycje zmian w polityce rodzinnej. Jednym z jego najważniejszych elementów jest program „Rodzina 500+”.

„Przegląd systemów wsparcia rodzin” został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednym z jego elementów jest podsumowanie roku działania programu „Rodzina 500+”. Znalazły się tam także propozycje zmian w obszarze świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, ściągalności alimentów, opieki nad dziećmi do lat 3 oraz Karty Dużej Rodziny.

Pobierz „Przegląd systemów wsparcia rodzin”.

Pobierz pliki

doc Przegląd Systemów Wsparcia Rodzin

1.49MB

Navigation Menu

Metrics